Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Tomasz Zaleskiewicz2

prof. dr hab.

Tomasz Zaleśkiewicz

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii we Wrocławiu
kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej

Dla mediów

Profil naukowy

W swojej pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z ocenianiem i podejmowaniem decyzji, percpecją ryzyka, psychologicznymi uwarunkowaniami zachowań ekonomicznych.

Kieruje Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, które prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej oraz współpracuje z organizacjami finansowymi i stowarzyszeniami inwestorów.

Jest autorem kilku książek na temat psychologii ekonomicznej i podejmowania decyzji ryzykownych. Napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych, które zostały opublikowane w prestiżowych pismach o zasięgu międzynarodowym. W ostatnich latach był współautorem książek „Psychological Perspectives on Financial Decision Making” (2020; Springer) oraz „Human Behaviour in Pandemics: Social and Psychological Determinants in a Global Health Crisis” (2022; Routledge).

Laureat kilku nagród i stypendiów naukowych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia ekonomiczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

.