Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych
strategiczno-rozwojowy
studencki
komercyjny
aplikacyjny
społeczny
naukowo-badawczy
realizowany

Zaufanie jako zjawisko polimorficzne.Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

Agata Gąsiorowska
kierownik projektu
prof. dr hab.
Agata Gąsiorowska

psycholog ekonomiczny, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy

zobacz biogram
wartość projektu: 1 474 171 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Warszawa, Wrocław
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025 2026

 

Będąc częścią współczesnego społeczeństwa angażujemy się w różne relacje. Niektóre z nich, jak te pomiędzy przyjaciółmi czy rodzicami i dziećmi są bliskie, intymne i oparte na wzajemnej trosce. Inne, jak te pomiędzy kontrahentami, ograniczają się do konkretnych transakcji i skoncentrowane są na kalkulacji zysków i strat. Psychologowie nazywają te pierwsze relacjami „wspólnotowymi”, a drugie relacjami „rynkowymi”. Niektóre relacje są bardziej skomplikowane, ponieważ zawierają zarówno elementy wspólnotowe, jak i rynkowe, takie jak opieka nad innymi i powiązane z nią korzyści finansowe. Na przykład nauczyciele opiekując się swoimi uczniami nie oczekują od dzieci bezpośredniej zapłaty, ale wynagrodzenie otrzymują od administracji szkolnej.

We wszystkich tych przypadkach ludzie chcą tworzyć z innymi „dobre relacje” i mogą to osiągnąć budując zaufanie. Ale czy ufanie bliskim przyjaciołom lub członkom rodziny oznacza na poziomie psychologicznym to samo, co ufanie partnerom w biznesie czy w ramach wymiany rynkowej?

Metody badawcze

Projekt jest podzielony na trzy powiązane ze sobą zadania badawcze. W zadaniu pierwszym sprawdzimy jakie sygnały wyzwalają postrzeganie określonej relacji jako wspólnotowej lub rynkowej oraz jak percepcja ta przekłada się na poziom zaufania przejawianego w danej sytuacji.

W zadaniu drugim skoncentrujemy się na specyfice zaufania w odniesieniu do celu zaufania i celu tych relacji. W zadaniu trzecim przyjrzymy się mechanizmom i czynnikom sprzyjającym budowaniu zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych. Przetestujemy cztery mechanizmy odpowiedzialne za różnice w budowaniu zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych: 1) wrażliwość na emocje; 2) skłonność do polegania na analizie kosztów i korzyści; 3) szeroki vs. wąski zakres zaufania; 4) bezpośrednie vs. pośrednie składowe reputacji.

Użyteczność wyników

W naszym projekcie planujemy zbadać wzajemne powiązania pomiędzy typami relacji i zaufaniem. Do tej pory większość badań analizowała zaufanie w ramach określonej dziedziny – takiej jak psychologia, ekonomia, zachowania organizacyjne – co utrudnia porównywanie uzyskanych wyników pomiędzy dziedzinami. W rezultacie nie wiemy jak dynamika zaufania w domenie wspólnotowej różni się od tej w domenie organizacyjnej lub rynkowej. Nasze podejście w tym projekcie jest interdyscyplinarne. Dążymy do zintegrowania podejścia behawioralnego poprzez pomiar zaufania jako zachowania, z podejściem psychologicznym poprzez analizę poznawczych, afektywnych i motywacyjnych aspektów tworzenia się zaufania w dwóch typach relacji.

Zespół badawczy

Gąsiorowska, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Agata Gąsiorowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
pełnomocnik dziekana ds. organizacji i rozwoju
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Agata Gąsiorowskapsycholog ekonomiczny, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pieniędzy
Zaleśkiewicz, Tomasz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tomasz Zaleśkiewicz
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. interdyscyplinarnych studi\u00f3w doktoranckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Ekonomicznej"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewiczpsycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej
  • dr Anna O. Kuźminska
  • dr Pelin Kesebir