Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890–1914
naukowo-badawczy
zakończony

Kultura popularnai wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914

Łukasz Biskupski
kierownik projektu
mgr
Łukasz Biskupski

kulturoznawca, filmoznawca

wartość projektu: 127 350 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2013 2014 2015

 

projekt naukowy

 

Kultura popularna i wczesne kino

na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania127 350 PLN
Jednostka finansującamnisw 

Okres realizacji projektu: 2013–2015

 

Projekt opisuje rozwój nowoczesnej kultury popularnej kina na ziemiach polskich należących do Cesarstwa Rosyjskiego. Badania oparto na obserwacji zjawisk zachodzących w Guberni Piotrkowskiej i Guberni Warszawskiej w latach 1890–1914 z perspektywy tzw. Nowej Historii Kina.

Założenia projektu

Bliżej kina rodzimego

W ciągu ostatnich trzydziestu lat w światowym obiegu naukowym pojawiło się wiele monografii poświęconych odczytaniu kulturowego wymiaru wczesnego kina, wysokonakładowej prasy ilustrowanej przełomu XIX i XX wieku, domów towarowych, literatury sensacyjnej, miejskiej ikonosfery czy parków rozrywki. Przyglądanie się im pozwala nie tylko poznać historię mediów masowych, ale również kulturowy wymiar modernizacji.

Na rodzimym gruncie wczesne kino ujmowane w kontekście rozwoju mediów masowych i nowoczesnej kultury popularnej nie doczekało się jeszcze wyczerpującej analizy. Z kolei ostatnie badania nad początkami kina na ziemiach polskich były dokonywane przed kilkoma dekadami, więc nie uwzględniają aktualnych perspektyw badawczych.

 

Perspektywa lokalna i globalna

Projekt miał na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jak kino rozwinęło się jako nowy segment branży rozrywkowej. W tym celu wzięto pod uwagę dwa aspekty:

  • historię kina w Guberni Warszawskiej i Guberni Piotrkowskiej jako formy, która zdominowała kulturę popularną;
  • lokalny obieg dystrybucyjny oraz jego związek z globalnym systemem kinematograficznym na przykładzie firmy Pathe – największego ówczesnego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i produkcyjnego.

Analizie poddano treść rosyjskich dokumentów urzędowych, materiałów reklamowych, akt oraz lokalnej i branżowej prasy. Dzięki temu można było uchwycić dynamikę zdobywania przez kino statusu dominującej formy rozrywki w małych miejscowościach i dużych ośrodkach miejskich.

Zespół badawczy

Wykonawcy

dr Michał Pabiś-Orzeszyna
mgr Dafna Ruppin
mgr Jakub Klima

Publikacje

  • "Duse Kinematografu". Distribution, exhibition and appropriation of Asta Nielsen's films in the Polish territories of Russia before the First World War Łukasz Biskupski [w:] The History of Cinema of Central Europe in the Intercultural Perspective, red. Dondzik M.,Pabiś-Orzeszyna M., Zając B., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 [w druku].
  • Kino i kultura popularna w Piotrkowie przed I wojną światową Marta Piestrzeniewicz [artykuł zgłoszony do kwartalnika naukowego "Kultura popularna"].
  • Kino i kultura popularna w Łowiczu przed I wojną światową Maciej Malagniewicz [artykuł zgłoszony do kwartalnika naukowego "Kultura popularna"].
  • In the shadow of empires. Business Strategies of Warsaw-based Film Company Sfinks before World War I, konferencja "Screen Industries in East-Central Europe" referat , Ołomuniec, 29-30 listopada 2014. Łukasz Biskupski.
  • Double birth of cinema in Russian Poland – the case of Łódź referat na konferencji "Popular Culture in East-Central Europe before WWI", Uniwersytet Karola, Praga, 24 października 2014. Łukasz Biskupski.
  • The model of cinema's 'double birth': advantages, limitations, uses referat na konferencji "Historie nowych mediów/New media histories", Uniwersytet Łódzki, 16-18 października 2014. Łukasz Biskupski.
  • The periphery of attractions. The cultural format of variété and cinema in Congress Poland before 1914 "Creative Energies>Creative Industries. The NECS 2014 Conference – HOMER Workshop" Universita Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, 17-21 czerwca 2014. Łukasz Biskupski.