Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury
naukowo-badawczy
realizowany

Strategie inwestorów giełdowychw okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury

Joanna Sokołowska-Pohorille
kierownik projektu
prof. dr hab.
Joanna Sokołowska-Pohorille

psycholog, specjalista w dziedzinie podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 382 870 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

projekt naukowy

Strategie inwestorów giełdowych 

w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury
Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Jednostka finansująca ncn white

Okres realizacji projektu: marzec 2015 - marzec 2020


Co wpływa na decyzje podejmowane przez maklerów giełdowych? Jak kształtuje się polski rynek inwestycyjny? Zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS ustali sygnały krytyczne, które zmieniają zachowanie inwestorów oraz kierunek zmian w fazie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury.

Opis projektu

Założenia i cele

Mimo osiągnięć, słabością dotychczasowych badań w ekonomii behawioralnej jest to, że próbuje się zastąpić modele normatywne uniwersalnymi modelami deskryptywnymi. Przyjmuje się, że zachowanie inwestorów jest albo racjonalne, albo całkowicie nieracjonalne.

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS sądzą, że bardziej obiecujące podejście to idea ograniczonej racjonalności Simona. Zakłada ono, że zachowanie można klasyfikować na kontinuum od braku refleksyjności do pełnej racjonalności, która oznacza realizację celu. Inwestorzy nie posługują się jednym modelem decyzyjnym. W ramach projektu zespół ustali sygnały krytyczne, które zmieniają zachowanie inwestorów oraz kierunek zmian w fazie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury. Nasze myślenie jest następujące: inwestorzy realizują cele, które są różne przy „dobrej” i „złej” ekonomii, strategie inwestycyjne należy odnosić do modeli, które włączają aspiracje, z tych modeli wynika, że postawy wobec ryzyka należy analizować w odniesieniu do niepewności, a nie do funkcji użyteczności, jak to zazwyczaj robiono w poprzednich badaniach.

W naszym projekcie sprawdzimy, jakimi modelami decyzyjnymi posługują się inwestorzy i od czego uzależnione są ich ruchy na giełdzie. Ustalimy sygnały krytyczne, które zmieniają strategie inwestorów oraz wpływ różnic indywidualnych w poszukiwaniu doznań oraz w spostrzegania czasu.

Sokołowska-Pohorille, Joanna kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Joanna Sokołowska-Pohorille
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Joanna Sokołowska-Pohorillepsycholog, specjalista w dziedzinie podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej

Metodologia

W badaniu wykorzystane zostaną wywiady i eksperymenty „loteryjne” (wybory, ustalanie składu portfela) oraz analizy danych statystycznych. Dodatkowo zastosowane zostaną klasyczne metody psychofizyczne (wyznaczanie progów dla zmiany sygnałów) oraz nowoczesne techniki śledzenia procesu decyzyjnego.

Badania zostaną zrealizowane przy użyciu autorskiej platformy do prowadzenia badań online i offline - GEx. System Badawczy GEx powstał w oparciu o technologie: JAVA, HTML5, JavaScript oraz CSS3. W budowie platformy wykorzystano doświadczenia autorów w prowadzeniu eksperymentów psychologicznych i badań sondażowych w sieci.

Wyniki eksperymentów porównane będą z rzeczywistym zachowaniem inwestorów w różnych fazach koniunktury, za pomocą danych statystycznych, np. liczby zleceń, w tym udziału zleceń krótkiej sprzedaży, proporcji zleceń bez limitów, ceny zleceń z limitami, udziału małych zleceń, struktury obrotów (np. przechodzenia z „bezpiecznych” spółek alfa na spółki beta, podatne na koniunkturę). Trafność modeli normatywnych (np. teorii portfela) będzie sprawdzana poprzez dopasowanie modeli do danych eksperymentalnych i statystycznych przy użyciu programu L-BFGS-B, wcześniej już stosowanego przez autorów.

Użyteczność wyników

Polski rynek kapitałowy ma cechy charakterystyczne, które czynią go kategorią samą w sobie. Zróżnicowana skala zależności od zagranicy oraz przypadki nieskorelowania koniunktury z typowymi dla niej czynnikami, nie pozwalają na jednoznaczne określenie co kształtuje ten rynek. Można przypuszczać, że w tych warunkach decyzjami inwestycyjnymi kierują bardziej czynniki psychiczne niż racjonalne, poprawne z punktu widzenia istniejącej wiedzy na temat metod inwestowania.

Równolegle obserwuje się zjawisko przywództwa zachowania ze strony osób uznawanych za ekspertów w tej dziedzinie, działających według profesjonalnych schematów. Badania powinny więc określić, jak udział inwestorów indywidualnych wpływa na rynek kapitałowy, w jakim stopniu modyfikuje przechodzące przez niego globalne fale koniunktury. Będzie to znaczący wkład do dyskusji na temat hipotezy efektywnego rynku oraz wzbogaci wiedzę o polskim rynku kapitałowym.

Zespół badawczy

Marszał-Wiśniewska, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Magdalena Marszał-Wiśniewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"Kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii"}}
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewskapsycholog, specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości
prof. dr hab. Andrzej Sopoćko
główny wykonawca
Agnieszka Lewandowska
pgłówny wykonawca
dr Patrycja Śleboda
główny wykonawca
Aleksandra Żyłowska
główny wykonawca