Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Związek pomiędzy błądzeniem myślami a kontrolą poznawczą w prokrastynacji
naukowo-badawczy
realizowany

Związek pomiędzy błądzeniem myślami a kontrolą poznawczą w prokrastynacji

Ewa Wiwatowska
kierownik projektu
mgr
Ewa Wiwatowska

psycholog

zobacz biogram
wartość projektu: 138 187 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2022 2023 2024

projekt naukowy

Związek pomiędzy błądzeniem myślami a kontrolą poznawczą w prokrastynacji


h

Jednostka realizująca swps wroclaw white
Kwota dofinansowania 138 187 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: styczeń 2022–styczeń 2024

Przyczyny podwyższonej tendencji do odwlekania zadań (prokrastynacji) nie zostały do końca poznane. Zadaniem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat związku pomiędzy prokrastynacją a błądzeniem myślami, a także docelowo wniesienie wkładu do rozwoju interwencji terapeutycznych dla osób zmagających się z problemem prokrastynacji.

Założenia i metodologia

Prokrastynacja polega na odwlekaniu realizacji zadań pomimo świadomości, że negatywne konsekwencje tego odwlekania mogą przewyższać potencjalne korzyści. Wysoka skłonność do prokrastynacji jest powszechnym problemem, który szczególnie często dotyka studentów, co negatywnie odbija się na ich osiągnięciach akademickich oraz jakości życia. Przyczyny podwyższonej tendencji do odwlekania nie zostały do końca poznane, jednak uważa się, że istotną rolę mogą odgrywać pewne deficyty w funkcjonowaniu poznawczym, takie jak trudności w koncentracji uwagi i utrzymywaniu w pamięci informacji istotnych z perspektywy celu zadania.

Wspomniane trudności mogą być związane z wyższą tendencją do błądzenia myślami, co pochłania część zasobów poznawczych i tym samym utrudnia koncentrację na zadaniu. Niniejszy projekt ma na celu pogłębić wiedzę na temat związku pomiędzy prokrastynacją a błądzeniem myślami. W zaplanowanym badaniu wezmą udział studenci z wysoką lub niską tendencją do odwlekania, którzy będą wykonywać zadania komputerowe mierzące różne aspekty funkcjonowania poznawczego i częstość pojawiania się myśli oderwanych od zadania. Dodatkowo, podczas wykonywania zadań mierzona będzie aktywność mózgu za pomocą EEG, w celu pomiaru neuronalnych wskaźników błądzenia myślami.

Użyteczność wyników

Uzyskane wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia problemu prokrastynacji i związanych z nią deficytów w funkcjonowaniu poznawczym. W dłuższej perspektywie efekty zaplanowanego badania mogą wnieść wkład do rozwoju interwencji terapeutycznych dla osób zmagających się z tym problemem.

Zespół badawczy

Opiekun naukowy

Michałowski, Jarosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Michałowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":"Laboratorium Neuronauki Emocji"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

Wykonawczyni:

Pietruch, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Magdalena Pietruch
Miasto
warszawa
Specjalizacja
Kognitywistka
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Magdalena Pietruch