Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Wpływ suplementacji probiotykiem o właściwościach przeciwzapalnych na funkcjonowanie poznawcze osób starszych – moderująca rola wzorca żywieniowego i mikrobioty jelitowej
naukowo-badawczy
realizowany

Wpływ suplementacji probiotykiem o właściwościach przeciwzapalnych na funkcjonowanie poznawcze osób starszych – moderująca rola wzorca żywieniowego i mikrobioty jelitowej

Aneta Brzezicka
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aneta Brzezicka

psycholog

zobacz biogram
wartość projektu: 687 714 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025 2026

Zespół naukowców z Uniwersytstu SWPS bada wpływ różnych modeli odżywiania oraz suplementacji określonym typem bakterii na funkcje poznawcze seniorów. Przy okazji zbadana zostanie skuteczność suplementacji na stan mikrobioty jelitowej.

Założenia

W proponowanym projekcie zespół badawczy chce sprawdzić, jak różne style żywienia przekładają się na funkcjonowanie poznawcze osób starszych i czy możliwe jest przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi określonej diety poprzez suplementację specjalnym rodzajem bakterii. Zespół zakłada, że niektóre wzorce żywieniowe (np. tzw. dieta zachodnia, gdzie spożywa się dużo cukru i tłuszczu w postaci fast foodów) powodują stany zapalne układu nerwowego, szczególnie widoczne w hipokampie, części mózgu odpowiedzialnej za pamięć. Zakłada też, że interwencja dietetyczna bakterią probiotyczną o właściwościach przeciwzapalnych (Lactobacillus plantarum O20) będzie w stanie złagodzić ten negatywny wpływ prozapalnego stylu żywieniowego. Poszukiwanie nowych sposobów przeciwdziałania pogarszaniu funkcji poznawczych jest szczególnie istotne w społeczeństwach Zachodu, ponieważ borykają się one z rosnącą liczbą starszych i/lub otyłych osób. Oprócz pytań o wpływ diety na funkcje poznawcze i możliwość korzystnej interwencji probiotykami, zespół chce również sprawdzić, czy początkowy stan mikroflory jelitowej osoby może mieć wpływ na skuteczność interwencji bakteryjnej? Planuje przeprowadzić dwuetapowe badanie na dużej próbie osób dorosłych w wieku 55 lat i więcej (do drugiego etapu zaproszone zostaną osoby powyżej 60. roku życia). Zespół chce sprawdzić, czy suplementacja probiotykami przeciwzapalnymi może modyfikować negatywny wpływ diety prozapalnej na funkcje poznawcze.

Numer projektu: 2021/43/O/HS6/02074

Interakcje między mózgiem i jelitami to wciąż jeszcze w dużej mierze terra incognita. Wiemy już, że są niezwykle istotne dla przebiegu wielu procesów psychicznych, ale o funkcjach poznawczych w tym kontekście wiadomo niewiele. Nasz projekt ma na celu dołożenie cegiełki tej jakże potrzebnej wiedzy. Jednocześnie, przy założeniu powodzenia, nasze rezultaty mają szansę być przekute na konkretne zastosowania.

Liczymy, że narzędzie to umożliwi skorzystanie z podstawowej, profesjonalnej pomocy psychologicznej szczególnie tym osobom, które doświadczają najsilniejszych oporów przed jej uzyskaniem.

Brzezicka, Aneta kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Aneta Brzezicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Neuropoznawczych","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Neuropoznawczych"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aneta Brzezickapsycholog

Metodologia

Planowane jest przeprowadzenie dwuetapowego badania na dużej próbie osób dorosłych w wieku 55 lat i więcej (do drugiego etapu zaproszone zostaną osoby powyżej 60. roku życia) w celu sprawdzenia, czy suplementacja probiotykami przeciwzapalnymi może modyfikować negatywny wpływ diety prozapalnej na funkcje poznawcze. Zależność zostanie zbadana na dwóch poziomach: behawioralnym z dwoma znanymi paradygmatami mierzącymi pamięć długotrwałą (tzw. epizodyczną) oraz pamięcią krótkotrwałą. Zespół będzie również badać uznane w literaturze przedmiotu psychofizjologiczne korelaty tych procesów z użyciem pomiarów aktywności elektrycznej mózgu (EEG).

Etapy badania:

  1. Badanie online dotyczące nawyków żywieniowych i działania wybranych funkcji poznawczych
  2. Badanie eksperymentalne zależności między mikrobiotą jelitową a działaniem mózgu i pamięci

W pierwszej fazie poprosimy o wypełnienie kwestionariusza częstotliwości spożywanych produktów, odpowiedzenie na kilka pytań odnośnie do jakości snu, poziomu stresu i zmęczenia, nastroju oraz o rozwiązanie zadania poznawczego, które bada pamięć. Z puli uczestników pierwszego etapu wybierzemy dwie grupy - osoby z bardziej i mniej zdrowymi wzorcami żywieniowymi (zamieszkujące Warszawę i jej okolice), które zaprosimy do udziału w badaniach laboratoryjnych na USWPS w Warszawie.

W drugiej fazie zaprosimy wyselekcjonowane w pierwszej fazie badania osoby do kontrolowanego eksperymentu, podczas którego, przez 12 tygodni, będą przyjmować probiotyk lub placebo. Przed i po interwencji zmierzymy funkcje poznawcze i związane z nimi wskaźniki psychofizjologiczne przy użyciu aparatury EEG w laboratorium USWPS w Warszawie. Dodatkowo przed interwencją probiotyczną zbadamy próbkę kału osób badanych celem oznaczenia jakie bakterie zasiedlają ich jelita.

WEŹ UDZIAŁ W PIERWSZYM ETAPIE BADANIA

Nazwa
Kolejne etapy badań prowadzonych w projekcie

Użyteczność wyników

We wcześniejszych badaniach (Bramorska i wsp., 2021) pokazano, że częstotliwość spożywania różnych rodzajów żywności (zdrowe lub niezdrowe wzorce żywieniowe) może być czynnikiem ochronnym lub pogarszającym związane z wiekiem dysfunkcje funkcji poznawczych. W proponowanym tu badaniu zespół chce dokładniej zbadać związek pomiędzy spożywaniem różnych pokarmów (ze szczególnym uwzględnieniem pro- lub przeciwzapalnego potencjału diety) a funkcjonowaniem poznawczym w starszym wieku. Dodatkowo pragnie zweryfikować możliwość przeciwdziałania negatywnym wpływom niezdrowych (prozapalnych) nawyków żywieniowych poprzez uzupełnienie naszych uczestników specjalnie dobranym szczepem bakterii o potencjale przeciwzapalnym.