Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Między leczeniem a izolacją. Detencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznej
naukowo-badawczy
zakończony

Między leczeniem a izolacjąDetencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznej

Dariusz Galasiński
kierownik projektu
prof. dr hab.
Dariusz Galasiński

lingwista, specjalizuje się w analizie dyskursu

wartość projektu: 318 233 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2014 2015 2016 2017 2018

 

projekt naukowy

Między leczeniem a izolacją


Detencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznej

 

Jednostka realizującaUniwersytet SWPS we Wrocławiu
Kwota dofinansowania318 233 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2014-2018

 

Jak wygląda proces przymusowego leczenia na oddziałach psychiatrycznych? W jakim stopniu pobyt w zakładzie jest odbierany przez pacjenta jako droga do wyzdrowienia? Badania prof. Dariusza Galasińskiego wykażą, czy osoby internowane postrzegają detencję w kategoriach leczenia czy izolacji.

Luka w badaniach

Zarówno w Polsce, jak i na świecie nie istnieją badania, które analizują detencję psychiatryczną z perspektywy funkcji, jaką ona pełni dla internowanych, oraz w perspektywie dokumentacji medycznej instytucji, która ją organizuje. W tym zakresie projekt wskazuje nowy obszar badań w psychiatrii i psychologii sądowej. Uwzględnia przy tym zarówno perspektywę internowanych, jak i opinię personelu sprawującego nad nimi opiekę. Wypełni więc lukę w badaniach dotyczących osób przebywających na detencji w zakładach psychiatrycznych.

Cele projektu

Prace projektowe opierają się na głębokiej analizie funkcji detencji psychiatrycznej. Naukowcy bedą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia detencja psychiatryczna jest reprezentowana jako czas leczenia, a do jakiego – jako czas izolacji.

W tym celu zostaną zbadane:

1. Reprezentacje detencji w narracjach osób internowanych na oddziałach psychiatrycznych z powodu popełnionych czynów zabronionych. W ten sposób projekt odnosi się do opisywanej opozycji między dwiema kategoriami: „złego” i „chorego”.

2. Reprezentacje detencji psychiatrycznej w medycznej dokumentacji pacjenta/sprawcy. Naukowcy przeanalizują obraz detencji i profil pacjentów/sprawców w zapisach personelu medycznego, a także status i rolę zakładu psychiatrycznego, personelu i leczenia.

3. Dynamika i trajektoria procesu leczenia w zapisach personelu, znajdujące się w dokumentacji medycznej internowanych. Szczególnie istotne jest, czy (a jeżeli tak, to w jaki sposób) dynamika leczenia jest związana z czasowym wymiarem detencji psychiatrycznej.

Zespół badawczy

Ziółkowska, Justyna główny wykonawca
Specjalizacja
Specjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Justyna Ziółkowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Justyna Ziółkowskaspecjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej