Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
HappyMums – zrozumienie, przewidywanie i leczenie depresji w ciąży w celu poprawy zdrowia psychicznego matki i dziecka
naukowo-badawczy
realizowany

HappyMumsZrozumienie, przewidywanie i leczenie depresji w ciąży w celu poprawy zdrowia psychicznego matki i dziecka

Marta Jackowska
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Marta Jackowska

psycholog zdrowia, jej naukową pasją jest literatura snu, którą zajmuje się od kilkunastu lat

zobacz biogram
wartość projektu: 39 995 701 PLN (EUR 8,925,241)
budżet Uniwersytetu SWPS: 1 102 967 PLN (EUR 246,312.50)
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: psychiatria, psychologia
lokalizacja: Sopot
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025 2026

Projekt „HappyMums” realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 17 instytucji badawczych, w tym Uniwersytetu SWPS. Jego celem jest identyfikacja mechanizmów neurobiologicznych, które mogą prowadzić do rozwoju objawów depresji u ciężarnych. Badacze zaangażowani w projekt przeanalizują próbki tkanek ludzkich, a także dane kliniczne, środowiskowe i socjodemograficzne dużych kohort kobiet w ciąży. Z ramienia naszej uczelni projektem kieruje dr Marta Jackowska.

Założenia projektu

Objawy depresyjne u ciężarnych mogą prowadzić do zmian w środowisku płodowym i kształtować ryzyko rozwoju negatywnych zmian psychicznych u przyszłego potomstwa. Projekt „HappyMums” ma na celu zwiększenie zrozumienia biologicznych mechanizmów prowadzących do rozwoju objawów depresji u kobiet w ciąży. Pomoże również zidentyfikować czynniki ryzyka i moderatory związane z tym stanem.

Numer projektu: 101057390

Grant: HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-02: Towards a molecular and neurobiological understanding of mental health and mental illness for the benefit of citizens and patients

Jako kierowniczka polskiego zespołu projektu „HappyMums” jestem podekscytowana tym, co nas czeka. Nasze badania będą miały wpływ na życie wielu kobiet i ich dzieci, a także pomogą nam lepiej zrozumieć biologiczne mechanizmy związane z rozwojem objawów depresji w ciąży i ich wpływu na rozwój płodu. Jesteśmy przekonani, że nasze badania będą miały duże znaczenie dla zdrowia psychicznego kobiet w ciąży oraz ich dzieci.

Badania zespołów tego konsorcjum, których jest łącznie aż 17, będą opierały się na analizie danych biologicznych i klinicznych, eksperymentach na modelach zwierzęcych oraz opracowaniu innowacyjnych narzędzi diagnostycznych. Celem tych starań jest zrozumienie biologicznych mechanizmów, które prowadzą do rozwoju objawów depresji u kobiet w ciąży i w konsekwencji negatywnie wpływają na rozwój płodu.

Bardzo chcielibyśmy, aby nasze wyniki przyczyniły się do identyfikacji nowych celów terapeutycznych i opracowania innowacyjnych metod leczenia depresji u kobiet w ciąży. Wierzymy, że nasze badania będą miały pozytywny wpływ na poprawę zdrowia psychicznego kobiet w ciąży oraz na ich potomstwo, także po rozwiązaniu ciąży.

Dzięki naszej platformie cyfrowej będziemy w stanie szybko i łatwo zbierać dane oraz wykrywać objawy depresji, co umożliwi szybsze diagnozowanie i leczenie.

Jackowska, Marta kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Specjalizacja
psycholog zdrowia
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Marta Jackowska
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marta Jackowskapsycholog zdrowia, jej naukową pasją jest literatura snu, którą zajmuje się od kilkunastu lat

Metodologia

Badanie wykorzysta szereg wielodyscyplinarnych metod badawczych i technologii cyfrowych w celu poprawy zrozumienia mechanizmów leżących u podłoża rozwoju objawów depresyjnych w ciąży i skuteczności interwencji.

Grupa badaczy i badaczek zaangażowana w projekt przeprowadzi następujące działania:

 • Analizę kohort z wieloma danymi biologicznymi, medycznymi, klinicznymi, socjodemograficznymi, środowiskowymi i związanymi z stylem życia, aby zidentyfikować najbardziej solidne czynniki ryzyka wywołujące objawy depresyjne i moderatory ryzyka;
 • Wykorzystanie unikalnych próbek tkanek ludzkich (łożyska, kosmówki i płynu owodniowego) oraz modeli zwierzęcych, aby zwiększyć zrozumienie neurobiologicznych mechanizmów powodujących objawy depresji u kobiet w ciąży, które wpływają na środowisko płodowe, a co za tym idzie, na ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych u dziecka;
 • Wykorzystanie trzech uzupełniających się modeli gryzoni w celu uzyskania dowodu na związek przyczynowo-skutkowy między objawami depresji u kobiet w ciąży, a negatywnymi wynikami zdrowotnymi u dziecka;
 • Analizę zbiorów danych z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji w celu stworzenia platformy cyfrowej, która umożliwi zbieranie danych biologicznych, klinicznych, medycznych, środowiskowych i związanych ze stylem życia za pomocą aplikacji mobilnej, która będzie w interfejsie z lekarzami przez dedykowany pulpit nawigacyjny.

Zespół

Braniecka, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Braniecka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
psychologia-kliniczna
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Anna Branieckapsycholog kliniczny, zajmuje się obszarem zdrowia psychicznego oraz psychopatologii
Żukowska, Katarzyna
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Katarzyna Żukowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Katarzyna Żukowskapsycholog

Konsorcjum badawcze tworzą:

 • Universita Degli Studi di Milano, Włochy – lider projektu
 • Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Holandia
 • Ospedale San Raffaele S.R.L., Włochy
 • Universitat de Barcelona, Hiszpania
 • Aarhus Universitet, Dania
 • Ab.Acus S.R.L., Włochy
 • Helsingin Yliopisto, Finlandia
 • Charite - Universitaetsmedizin Berlin, Niemcy
 • Societa Marce Italiana per la Salute Mentale Perinatale, Włochy
 • Hrvatsko Katolicko Sveuciliste, Chorwacja
 • Universiteit Van Amsterdam, Holandia
 • Wageningen University, Holandia
 • Trustees Of Columbia University in The City of New York, USA
 • SWPS University, Polska
 • Universitat Zurich, Szwajcaria
 • King's College London, Wielka Brtania
 • Tommy's, Wielka Brytania

Odwiedź stronę konsorcjum  

Użyteczność wyników

Wyniki projektu „HappyMums” mogą mieć szereg zastosowań. Poprawienie zrozumienia biologicznych mechanizmów powodujących objawy depresji w ciąży oraz identyfikacja najważniejszych czynników ryzyka i moderatorów może prowadzić do opracowania nowych metod leczenia farmakologicznego lub niefarmakologicznego, a także do repozycjonowania już istniejących leków. Dodatkowo, projekt ma na celu stworzenie platformy cyfrowej, która pozwoli na zebranie danych klinicznych, medycznych, środowiskowych i stylu życia za pomocą aplikacji mobilnej i narzędzi sztucznej inteligencji. Taka platforma umożliwi wczesne wykrycie objawów depresji, diagnozowanie i personalizowanie leczenia, a także promowanie zdrowego stylu życia. Wreszcie – wyniki projektu mają szansę poprawić nie tylko zdrowie psychiczne kobiet w ciąży, lecz także zdrowie ich potomstwa i przyczynić się do korzyści dla społeczeństwa jako całości.