Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
LIKE A PRO. Od żywności niszowej do głównych trendów: alternatywne źródła białka dla każdego i wszędzie
naukowo-badawczy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

LIKE A PROOd żywności niszowej do głównych trendów: alternatywne źródła białka dla każdego i wszędzie

Aleksandra Łuszczyńska
kierownik projektu
prof. dr hab.
Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

zobacz biogram
wartość projektu: 373 257 EUR
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025 2026

Międzynarodowy projekt, którym z ramienia Uniwersytetu SWPS kieruje prof. Aleksandra Łuszczyńska – wybitna badaczka zajmująca się psychologią zdrowia i psychologią kliniczną, ma na celu zwiększanie konsumpcji białek z alternatywnych źródeł u europejskich konsumentów. W projekt włączonych jest 31 instytucji z różnych krajów Europy.

Założenia projektu

Celem projektu jest zwiększanie akceptowalności i dostępności produktów żywnościowych z białka z alternatywnych źródeł dla konsumentów europejskich. Cel ten zostanie osiągnięty przez wytworzenie nowych produktów żywnościowych oraz badania nad istniejącym środowiskiem żywnościowym, mechanizmami jego zmiany, a także współprowadzenie (wraz z interesariuszami) interwencji i kampanii zwiększających konsumpcję produktów z białka z alternatywnych źródeł. Zespół Uniwersytetu SWPS będzie analizował psychospołeczne i środowiskowe determinanty wybierania przez konsumentów produktów z alternatywnych białek, a także stworzy mapy systemów żywnościowych wraz z interesariuszami z 13 krajów Europy. Przeprowadzi również badania wśród potencjalnych konsumentów produktów z alternatywnych białek na temat optymalnych strategii promowania takiej żywności.

Numer projektu: 101083961

Grant: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-07

Europejczycy w coraz większym stopniu interesują się alternatywnymi źródłami białka. Ten trend reprezentuje zwrot społeczny w kierunku zdrowych i zrównoważonych systemów żywnościowych. Taki zwrot jest spójny ze strategiami europejskimi takimi jak EU Green Deal, strategią Farm to Fork i celami Komisji Europejskiej, dotyczącymi ograniczenia zmian klimatycznych.

Niestety, białka z alternatywnych źródeł są spożywane przez nieznaczną część populacji, podczas gdy większość populacji nie akceptuje ich lub ma ograniczone możliwości dotyczące wprowadzenia takiej żywności do swojej codziennej diety. Ta rozbieżność między zainteresowaniem a włączeniem białek z alternatywnych źródeł do własnej diety wynika między innymi z charakterystyk środowiska żywnościowego, ograniczonej oferty produktów tego typu, ich suboptymalnego smaku, słabej ekspozycji i izolowania tego typu produktów w sklepach czy menu restauracyjnym itd. Bez przełamania tych barier alternatywne źródła białka pozostaną produktami niszowymi.

LIKE A PRO ma na celu włączenie białek z alternatywnych źródeł do głównych trendów żywnościowych, sprawiając,  będą one akceptowalne przez każdego (dla dzieci, dorosłych i osób starszych, różnych grup społecznych) i wszędzie dostępne (w różnych rejonach Europy, w środowisku miejskim, podmiejskim i wiejskim). LIKE A PRO to interdyscyplinarne konsorcjum, w którym poza badaczami projekt realizują reprezentanci takich interesariuszy środowiska żywnościowego jak producenci żywności, organizacje zrzeszający sprzedawców żywności i konsumentów.

Celem projektu jest poprawa środowiska żywnościowego w Europie w zakresie spożywania produktów z alternatywnych białek. Ta zmiana środowiska będzie współkreowana z przedstawicielami społeczności lokalnej. Społeczne innowacje będą miały miejsce w 11 „żywych laboratoriach” w 4 rodzajach środowisk żywnościowych. W celu zwiększenia różnorodności produktów z alternatywnych białek przygotowanych zostanie 16 nowych produktów żywnościowych z alternatywnych białek z 7 różnych źródeł. W projekt zaangażowane będą średniej wielkości firmy/organizacje zajmujące się żywnością i żywieniem, które wraz z badaczami będą współkreować zmianę środowiska żywnościowego. By zwiększyć impakt projektu i oddziaływać na świadomość konsumentów, przeprowadzone zostaną nowatorskie kampanie informacyjne w 6 krajach, celujące w populację 8 milionów osób w ciągu 4 lat.

Łuszczyńska, Aleksandra kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Aleksandra Łuszczyńska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi"}}
Specjalizacja
Psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńskapsycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

Metodologia

W badaniu wykorzystane zostaną m.in. metody dotyczące przygotowania systematycznych przeglądów i metaprzeglądów, a także metody mapowania systemu za pomocą grupowego budowania modelu.

Zespół

Kuliś-Stefańczyk, Ewa
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Ewa Kuliś-Stefańczyk
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
asystent
Instytut
Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Ewa Kuliś-Stefańczykpsycholog, doktorantka, asystentka badawcza, pracownik administracyjno-burowy
Banik, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Banik
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Banikpsycholog
Szczuka, Zofia
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Zofia Szczuka
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Zofia Szczukapsycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów społeczno-poznawczych odpowiedzialnych za zmianę zachowań zdrowotnych
mgr Hanna Zaleśkiewicz
mgr Maria Siwy
mgr Jowita Misiakowska
Anna Kornafel

Konsorcjum badawcze tworzą:

 1. ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO – AIDISA, Hiszpania;
 2. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV, Niemcy;
 3. YNSECT NL R&D BV, Holandia;
 4. MØREFORSKING AS, Norwegia;
 5. RIMFROST AS, Norwegia;
 6. CALIDRIS BIO, Belgia;
 7. ASOCIACION PROFESIONAL DE PRODUCTORES DE SUSTRATOS Y HONGOS DE LA RIOJA NAVARRA Y ARAGON, Hiszpania;
 8. KINOKO – TECH LTD, Izrael;
 9. CELABOR SCRL, Belgia;
 10. BIOZOON GMBH, Niemcy;
 11. REVO FOODS GMBH, Austria;
 12. FLOWFOOD AS, Norwegia;
 13. CARNES DE TERUEL SA, Hiszpania;
 14. COLLABORATING CENTRE ON SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION GGMBH, Niemcy;
 15. UNIWERSYTET SWPS, Polska;
 16. AMERIKANIKO KOLLEGIO ELLADOS, KENTRO EREVNAS, Grecja;
 17. ITC – INOVACIJSKO TEHNOLOSKI GROZD MURSKA SOBOTA, Słowenia;
 18. ZEYTİNCE EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ, Turcja;
 19. DEMOS RESEARCH INSTITUTE OY, Finlandia;
 20. FOODLAB PROEF, Belgia;
 21. BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA, Hiszpania;
 22. STICHTING FOOD VALLEY, Holandia;
 23. FBCD AS, Dania;
 24. SPREAD EUROPEAN SAFETY AND SUSTAINABILITY GEIE, Włochy;
 25. EURIZON SL, Hiszpania;
 26. GREEN FOOD LAB B.V., Hiszpania;
 27. ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA, Włochy;
 28. FUNDACION GAIKER, Hiszpania;
 29. ALIMENTOS SANYGRAN SL, Hiszpania;
 30. SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE, Belgia;
 31. 21 MARKETS B.V., Holandia.

Użyteczność wyników

Wyniki przeprowadzonych badań wspomogą interesariuszy z systemów żywieniowych w krajach europejskich w przygotowaniu akceptowalnych i powszechnie dostępnych produktów z alternatywnych białek.