Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę
naukowo-badawczy
realizowany

Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę

kierownik projektu: Cantarero Katarzyna
wartość projektu: 445 800 PLN
budżet uniwersytetu swps: 445 800 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
jednostka: Instytut Psychologii
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2019 2020 2021 2022