Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
PARADEM. Paradoksalni demokraci? Praktyki demokratyczne młodych zaangażowanych Polek i Polaków
naukowo-badawczy
zakończony

PARADEM. Paradoksalni demokraci?Praktyki demokratyczne młodych zaangażowanych Polek i Polaków

Justyna Kajta
kierownik projektu
Justyna Kajta
dr

socjolożka

wartość projektu: 28 724 PLN
instytucja finansująca: Fundusz Badań Rozwoju Naukowego
dyscyplina: nauki socjologiczne
jednostka: Młodzi w Centrum Lab
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2022

Grupa naukowców z centrum badawczego Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS podjął się zbadania, czy w dzisiejszym stosunku młodych Polek i Polaków do demokracji da się zauważyć zjawisko „demokratycznego paradoksu” (wysokie wymagania dotyczące idei demokracji przy jednoczesnym braku zaufania do instytucji publicznych i braku zaangażowania obywatelskieo).

Projekt nr 9/2021/FRBN/G

Cele projektu

Celem projektu było zbadanie następujących kwestii:

  • na ile/jakie paradoksy demokracji wyłaniają się z narracji młodych ludzi w Polsce;
  • w jaki sposób młodzi ludzie w Polsce definiują demokrację, co uważają za jej najważniejsze cele, jakiego rodzaju działania uznają za praktyki demokratyczne, w które z tych praktyk są gotowi się angażować i jakie przyświecają im motywacje;
  • w jaki sposób odbudowywać zaufanie do demokracji i rozwikłać „demokratyczny paradoks” (sformułowanie rekomendacji).

Dostępne badania sondażowe wskazują na niskie zaufanie młodych ludzi do instytucji demokracji przedstawicielskiej, w tym rządu i polityków. Jednocześnie zauważamy, że takie wydarzenia, jak strajk klimatyczny, strajki kobiet, protesty przeciwko polexitowi, ale i marsze niepodległości przyciągają i angażują młodych ludzi.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób młodzi ludzie rozumieją demokrację, co o niej myślą, jakiego rodzaju działania (poza samym aktem wyborczym) uznają za praktyki demokratyczne, w jaki sposób sami się angażują i jakie tematy są dla nich ważne, zdecydowaliśmy się na realizację badań jakościowych z ich udziałem. Zależało nam na poznaniu ich ścieżek do aktywizmu: co i kto motywuje młodych ludzi do działania, jak się w nim odnajdują, jakie formy działania preferują i dlaczego?

Kajta, Justyna kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Justyna Kajta
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Tytuł
dr
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Justyna Kajtasocjolożka

Metodologia

Autorzy badań przeanalizowali dostępne badania i sondaże dotyczące stosunku młodych do demokracji (m.in. Youth and Satisfaction with Democracy 2020 – raport Uniwersytetu Cambridge) a także przeprowadzili 28 wywiadów pogłębionych z osobami w wieku od 18 do 24 lat. Badani pochodzili z różnych regionów Polski i byli zaangażowani w różne obszary aktywizmu: instytucjonalno-polityczny (polityczne młodzieżówki, partie polityczne, samorządy), społeczno-polityczny (ruchy i organizacje społeczne o ogólnopolskim oddziaływaniu, np. strajk kobiet, ruch klimatyczny, ruch narodowy) i oddolny/lokalny (ruchy miejskie, ochotnicza straż pożarna, harcerstwo, organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności lokalnej).

Zespół badawczy

Pustułka, Paula
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.
Paweł Marczewski
Specjalizacja
 
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Paweł Marczewski
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paweł Marczewski 
Barakeh, Sylwia
Etatowy
Nie
Specjalizacja
socjolożka, psycholożka
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Sylwia Barakeh
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Sylwia Barakeh 

Użyteczność wyników

Zespół badawczy opublikował obszerny raport, który prezentuje najważniejsze wnioski dotyczące tego, w jaki sposób młodzi ludzie definiują dziś demokrację oraz w jakie formy życia społecznego i politycznego pragną się angażować. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań w tym obszarze.

Przeczytaj raport