Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulacji złości
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulacji złości

Agata Graczykowska
kierownik projektu
dr
Agata Graczykowska

psycholożka, specjalistka polityki społecznej, zajmuje się doradztwem w zakresie wykorzystania narzędzi online w usługach psychologicznych oraz komercjalizacji i aplikacji wyników badań naukowych

zobacz biogram
wartość projektu: 99 992 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2017 2018 2019

projekt naukowy

Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością?

Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulacji złości

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania99 992 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: marzec 2017 – marzec 2019

Złość jest jedną z emocji, która może być doświadczana w każdym obszarze życia człowieka. Często powoduje zachowanie agresywne, które jest jednak tylko jedną z form radzenia sobie ze złością. Sposób przeżywania złości jest też bardzo ważny przy problemach związanych z lękiem, nastrojem czy urazami psychicznymi. Czy istnieją uniwersalne pod względem skuteczności strategie radzenia sobie ze złością? Jak wpływa na pojawianie się jej temperament, inteligencja emocjonalna i skłonność do odczuwania złości bez konkretnego powodu? Sprawdziła to podczas swoich badań psycholog Agata Kozłowska.

Opis projektu

Efektywność regulacji złości polega na zmniejszeniu nieprzyjemnych odczuć z powodu doświadczania złości oraz powrocie do równowagi psychicznej sprzed jej pojawienia się. Celem projektu było sprawdzenie efektywności różnych strategii regulacji złości oraz znaczenia cech człowieka dla tej efektywności. Projekt podjął próbę odpowiedzi na pytanie czy istnieją uniwersalne pod względem skuteczności strategie radzenia sobie ze złością czy raczej skuteczność jest uzależniona od cech posiadanych przez człowieka. Pośród psychologicznych właściwości, które zostały wzięte pod uwagę w tej kwestii, znalazł się temperament, inteligencja emocjonalna oraz skłonność do odczuwania złości bez konkretnego powodu.

Badania polegały na przeprowadzeniu eksperymentu, w jakim uczestnicy grali w grę, podczas której odczuwali złość. Następnie zostali oni poproszeni o wykonanie zadania, które pozwoli zastosować im jedną ze strategii regulacji złości. Efektywność radzenia sobie ze złością byla mierzona na podstawie różnicy nasilenia złości po zagraniu w grę oraz wykonania zadania.

Złość jest jedną z emocji, która może być doświadczana w każdym obszarze życia człowieka. Powoduje często zachowanie agresywne. Zgodnie ze stanem wiedzy na temat emocji agresja jest jednak tylko jedną z form radzenia sobie ze złością. Ponadto sposób przeżywania złości jest bardzo ważny przy problemach związanych z lękiem, nastrojem czy urazami psychicznymi. Złość jest związana również z chorobami fizycznymi, zwłaszcza z chorobami układu krążenia.

Złość jest obecna w życiu każdego z nas. Często cierpimy z powodu wybuchów złości naszych bliskich czy współpracowników. Czasem również my nie dajemy sobie rady z jej przeżywaniem. Przeprowadzone przeze mnie badania przyczyniają się do odkrywania sposobów radzenia sobie ze złością, które odpowiadają indywidualnym cechom człowieka.

Graczykowska, Agata kierownik proejktu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agata Graczykowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agata Graczykowskapsycholożka, specjalistka polityki społecznej, zajmuje się doradztwem w zakresie wykorzystania narzędzi online w usługach psychologicznych oraz komercjalizacji i aplikacji wyników badań naukowych

Rezultaty projektu

Wyniki projektu wykazały, że osoby o silnej reakcji na bodźce skutecznie obniżają poziom odczuwanej złości zarówno przez dawanie jej upustu, jak i odwracanie uwagi od jej przyczyny. Pozwala to sądzić, że powyższe strategie stanowią efektywny sposób regulacji złości dla tej grupy osób.

Otrzymane wyniki pozwalają przypuszczać, że odwracanie uwagi od źródła złości może stanowić akceptowalną społecznie alternatywę dla agresji werbalnej jako formy radzenia sobie ze złością dla osób, które są bardziej podatne na jej odczuwanie. Należy jednak pamiętać, że odwracanie uwagi może stanowić jedynie strategię krótkoterminową, ponieważ nie przyczynia się do rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, będących jedną z głównych przyczyn złości. W takiej sytuacji odwracanie uwagi może być stosowane jako działanie wstępne, służące obniżeniu pobudzenia związanego z odczuwaną złością, które potem zostanie zastąpione zmianą oceny sytuacji czy przekazaniem zwrotnej informacji osobie, która jest powodem złości.

Opis potencjału społecznego

Badanie tła stosowania poszczególnych strategii radzenia sobie ze złością pozwoliło lepiej poznać specyfikę odczuwania tej emocji. Wyniki przyczyniają się do odkrywania sposobów przeżywania złości, które są bardziej przyjazne dla otoczenia, a jednocześnie odpowiadają cechom każdego człowieka. Z pewnością pozwoli to podnieść jakość relacji między ludźmi oraz jakość życia każdego człowieka.

Opis potencjału gospodarczego

Wyniki przeprowadzonych badań mogą stanowić istotny wkład w rozwój usług związanych z tematyką zarządzania złością (ang. anger management). Usługi te mogą obejmować programy profilaktyczne, psychoterapeutyczne, a także stanowić element rozwoju osobistego.