Banik, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Banik
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Banikpsycholog
Boberska, Monika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Boberska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Monika Boberskapsycholog
Kuliś-Stefańczyk, Ewa
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Ewa Kuliś-Stefańczyk
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
asystent
Instytut
Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Ewa Kuliś-Stefańczykpsycholog, doktorantka, asystentka badawcza, pracownik administracyjno-burowy
Szczuka, Zofia
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Zofia Szczuka
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Zofia Szczukapsycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów społeczno-poznawczych odpowiedzialnych za zmianę zachowań zdrowotnych
mgr Magdalena Kruk

Metodologia

Zarys metodologiczny

Badania uwzględniają znaczenie czynników geograficznych, społeczno-ekonomicznych, behawioralnych i kulturowych. W projekt zaangażowani są międzynarodowi partnerzy z różnych szczebli politycznych w Europie, Australii, Republice Południowej Afryki i Stanach Zjednoczonych. Dzięki zastosowaniu wielkoskalowych zbiorów danych, narzędzi do monitorowania polityki, nowatorskich podejść analitycznych i zaangażowania młodzieży wypracowane zostaną nowe, skuteczne strategie, narzędzia i programy promowania zrównoważonych i zdrowych zachowań żywieniowych oraz stylów życia.

Wiedza uzyskana w projekcie – innowacyjne narzędzia do faktycznej oceny realizacji polityki żywieniowej, strategie wzmocnienia pozycji nastolatków, a także startegie określania, wdrażania i monitorowania odpowiednich programów politycznych – będzie miała zastosowanie dla wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych w europejskie wysiłki na rzecz zwalczania otyłości u dzieci i nastolatków.

Zaangażowanie młodzieży

Celem CO-CREATE jest zaangażowanie młodzieży we wszystkie etapy projektu. Organizacja Press – wspierająca młodzież w ramach Save the Children międzynarodowej organizacji non-profit, prowadzącej działalność humanitarną – jest pełnoprawnym partnerem konsorcjum. Aktywny udział młodzieży stanowi trzon projektu na jego różnych etapach. Lokalne organizacje młodzieżowe zaangażowane będą w pięciu różnych miejscach, w tym w Portugalii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polsce. W ramach projektu badacze współpracują również z Europejskim Parlamentem Młodzieży.

Innowacje

Zapobieganie otyłości

CO-CREATE, poprzez szereg innowacyjnych działań, przyczyni się do postępu w dziedzinie zapobiegania otyłości w Europie. Działania prowadzone w projekcie, przy użyciu szeregu nowatorskich narzędzi oraz ulepszonych i istniejących podejść do walki z otyłością, będą stymulowały współtworzenie zestawu celów politycznych określających priorytety związane ze zwalczaniem epidemii otyłości. Wypracowane narzędzia i polityki pomogą poprawić nie tylko jakość życia nastolatków, lecz także zdrowia publicznego u osób w każdym wieku i kraju.

Innowacje w sześciu głównym obszarach

 1. Synteza danych i polityk na poziomie europejskim.
 2. Współtworzenie planów zapobiegania otyłości przez młodzież i ekspertów akademickich.
 3. Rozwój i doskonalenie narzędzi do monitorowania zachowań związanych z bilansem energetycznym.
 4. Generowanie i wykorzystywanie map systemu otyłości w celu identyfikacji i testowania polityk zapobiegania otyłości.
 5. Opracowanie protokołów tworzenie sojuszy młodzieżowych w zakresie polityki zapobiegania otyłości.
 6. Protokoły i narzędzia do współpracy młodzieży z organami decydującymi i przedstawicielami przemysłu.

 

W ramach CO-CREATE badacze będą współpracować z młodzieżą w celu tworzenia i upowszechniania strategii politycznych, atrakcyjnych dla młodzieży oraz tych, które sprawdziły się w ograniczaniu otyłości. CO-CREATE dąży do wzmocnienia pozycji młodzieży i włączenia ich w proces tworzenia i selekcjonowania, promowania i wdrażania polityk promujących zdrowy styl życia.

Łuszczyńska, Aleksandra kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Aleksandra Łuszczyńska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi"}}
Specjalizacja
Psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńskapsycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

 

Użyteczność wyników

Epidemia otyłości stwarza ogromne obciążenia dla spoleczeństwa w postaci cierpienia, chorób i kosztów opieki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych i chociaż żaden kraj nie zwalczył jej w znaczącym stopniu, podjęto już znaczące działania w zakresie przeciwdziałania otyłości. Do tej pory jednak uwaga badaczy skupiała się na dzieciach i dorosłych, w dużej mierze ignorując potrzeby nastolatków.

Celem CO-CREATE jest zajęcie się tą ważną grupą społeczeństwa, dlatego to właśnie młodzież, jej perspektywa i czynniki kształtujące zdrowie nastolatków, są w centrum projektu.

Zebrana grupa wysoko cenionych ekspertów zajmujących się problemem otyłości, postara się pomóc nastolatkom – zapewniając im szereg mechanizmów, struktur i możliwości – zidentyfikować strategie, które polepszą zdrowie młodzieży w Europie.

W ramach projektu tworzone będą nowe oceny polityki dotyczące aktywności fizycznej, opisany zostanie stan wiedzy w zakresie działań związanych z otyłością w Europie, a młodzież zostanie zaangażowana w szereg nowatorskich działań o charakterze partycypacyjnym.

CO-CREATE to możliwość wyjścia poza istniejące modele generowania wiedzy i działań w zakresie zdrowia publicznego, w celu znalezienia nowych sposobów rozwiązania jednego z największych wyzwań zdrowotnych i ekonomicznych, przed którymi stoi Europa. Nowe spostrzeżenia, podejścia i narzędzia metodologiczne, wypracowane w projekcie, pomogą wypłaszczyć krzywą otyłości, poprawiając tym samym stan zdrowia nastolatków.

Konsorcjum

 1. Folkehelseinstituttet, Norwegia
 2. Universiteit van Amsterdam, Holandia
 3. Universitetet i Oslo, Norwegia
 4. World Obesity Federation, Wielka Brytania
 5. London School of Hygiene and Tropical Medicine, Wielka Brytania
 6. University of Cape Town, Republika Południowej Afryki
 7. Cenro de Estudos Investigação em Dinamicas Sociais e Saúde, Portugalia
 8. World Center Research Fund International, Belgia
 9. EAT Stockholm Food Forum AS, Norwegia
 10. University of Texas Health Science Center at Houston, Stany Zjednoczone
 11. World Health Organization, Szwajcaria
 12. Press Norway
 13. Universitetet i Bergen, Norwegia
 14. Uniwersytet SWPS, Polska
 15. Deakin University, Australia

Podsumowanie projektu

Prace wykonane od początku projektu, najważniejsze rezultaty

Projekt przyczynił się do zebrania dowodów i stworzenia infrastruktury dla lokalnych i krajowych zmian politycznych, aby zdrowe wybory stały się najłatwiejszymi, najbardziej atrakcyjnymi i preferowanymi wyborami dla nastolatków w całej Europie.

Przeczytaj rozszerzone podsumowanie projektu