Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet
studencki
naukowo-badawczy
realizowany

Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet

Ewelina Kowalewska
kierownik projektu
Ewelina Kowalewska
mgr

psycholog, doktorantka na Uniwersytecie SWPS, badacz w zespole Hiperseksualność.pl

wartość projektu: 210 000 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Naukowczyni z Uniwersytetu SWPS zbada przyczyny oraz mechanizmy występowania nałogowych zachowań seksualnych u kobiet.

Założenia projektu

Dyskusja na temat sposobu konceptualizacji kompulsywnych zachowań seksualnych (CSB) pozostawała przez ponad 20 lat nierozstrzygnięta. Dotychczasowe badania zespołu pozwoliły zidentyfikować kluczowe mechanizmy neuronalne leżące u podłoża CSB u mężczyzn oraz zaproponować konceptualizację, która znajdzie się w przyszłych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych. Jednakże niemal wszystkie dotychczasowe dane dotyczą mężczyzn z CSB. Zauważalny brak empirycznych dociekań dotyczących zachowań seksualnych wymykających się spod kontroli u kobiet wymaga szybkiego nadrobienia, szczególnie gdy wstępne badania zespołu pokazują istotne różnice między kobietami i mężczyznami w obrazie klinicznym CSB.

Celem niniejszego projektu jest:

  1. Zebranie wiedzy na temat częstotliwości różnych form nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet oraz ich szerszego obrazu klinicznego (np. związków z konkretnymi profilami osobowości);
  2. Zbadanie, czy te zachowania współwystępują z innymi uzależnieniami i/lub zaburzeniami psychicznymi;
  3. Sprawdzenie, czy mózgowe mechanizmy leżące u podłoża CSB u kobiet są takie same jak u mężczyzn;
  4. Zweryfikowanie przyczynowego charakteru zidentyfikowanych mechanizmów poprzez sprawdzenie, czy oddziaływanie psychoterapeutyczne prowadzi do ich osłabienia i skutecznej redukcji symptomów.

Numer projektu: 2017/27/N/HS6/02079

Realizacja tego projektu dostarczy unikalnych na skalę światową danych o dużej wadze w kontekście aktualnego wprowadzania przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) kompulsywnych zachowań seksualnych do klasyfikacji ICD-11.

Kowalewska, Ewelina kierowniczka projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Ewelina Kowalewska
Specjalizacja
psycholog, doktorantka na Uniwersytecie SWPS, badacz w zespole Hiperseksualność.pl
Tytuł
mgr
mgr Ewelina Kowalewskapsycholog, doktorantka na Uniwersytecie SWPS, badacz w zespole Hiperseksualność.pl

Metodologia

W ramach projektu przewidziane są pomiary kwestionariuszowe, dzienniczkowe, z użyciem rezonansu magnetycznego (fMRI), oraz trening psychologiczny oparty na technikach uważności.

Zespół badawczy

Gola, Mateusz opiekun merytoryczny projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Mateusz Gola
Tytuł
dr hab., IP PAN
Specjalizacja
psycholog
dr hab., IP PAN Mateusz Golapsycholog

Użyteczność wyników

Realizacja tego projektu dostarczy unikalnych na skalę światową danych o dużej wadze w kontekście aktualnego wprowadzania przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) kompulsywnych zachowań seksualnych do klasyfikacji ICD-11. Biorąc pod uwagę coraz powszechniejszy dostęp do materiałów pornograficznych związany z rozwojem internetu oraz rosnącą liczbę osób cierpiących z powodu utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi, jest to bardzo istotny społecznie temat. Dane zebrane w ramach tego projektu pozwolą zidentyfikować wzorce funkcjonowania seksualnego u kobiet z CSB oraz dostarczą wytycznych do przyszłych badań klinicznych nad skutecznymi metodami pomocy kobietom cierpiącym z tego powodu.