Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Med-Stres: internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznego
naukowo-badawczy
realizowany

Med-Stresinternetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznego

Ewelina Smoktunowicz
kierownik projektu
dr
Ewelina Smoktunowicz

psycholożka, ekspertka w zakresie badań i projektowania interwencji internetowych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy i życiu codziennym

zobacz biogram
wartość projektu: 564 146 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2017 2018 2019

 

projekt naukowy

MED-STRES

Internetowy Program Przeciwdziałania Stresowi Zawodowemu wśród Personelu Medycznego

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania 564 146 PLN
Jednostki finansujące CIOP
ncbir

Okres realizacji projektu: lipiec 2017 – grudzień 2019

 

Pracownicy służby zdrowia każdego dnia narażeni są na wysoki poziom stresu. Dobre samopoczucie tej grupy zawodowej wpływa przede wszystkim na jakość pomocy udzielanej pacjentom, ale również na rozwój personelu i całych placówek. Zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS stworzył program szkoleniowo-terapeutyczny, który wspiera osoby wykonujące zawody medyczne w radzeniu sobie z nadmiernym napięciem.

Opis projektu

Założenia i cele

E-zdrowie psychiczne to dynamicznie rozwijający się obszar badań. Dzięki oddziaływaniom psychologicznym online dostęp do pomocy może uzyskać więcej osób, często przy niższych kosztach.

W ramach projektu powstał program szkoleniowo-terapeutyczny, którego zadaniem jest redukcja stresu wywołanego pracą oraz jego negatywnych skutków, jak wypalenie zawodowe i depresja. Program przeznaczony jest dla przedstawicieli zawodów medycznych i jest dostępny online.

Nasz projekt zapewni przedstawicielom zawodów medycznych dostęp do opartego na badaniach, dostępnego przez internet programu szkoleniowo-terapeutycznego, którego celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków stresu zawodowego.

Smoktunowicz, Ewelina kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewelina Smoktunowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierowniczka","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":"StresLabu: Centrum Bada\u0144 nad Stresem"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Ewelina Smoktunowiczpsycholożka, ekspertka w zakresie badań i projektowania interwencji internetowych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy i życiu codziennym

Metodologia

Med-Stres ma charakter badania klinicznego, co oznacza, że uczestnicy zostaną losowo przypisani do jednego z czterech warunków eksperymentalnych. Warunki te różnią się rodzajem wzmacnianych zasobów psychologicznych lub kolejnością ćwiczeń. Naukowcy sprawdzają zarówno krótko-, jak i długoterminową skuteczność programu.

Użyteczność wyników

Stres w pracy opieki medycznej wywołuje szereg negatywnych konsekwencji dla wielu grup. Przede wszystkim dla tych, którzy go doświadczają - prowadzi do wypalenia zawodowego i depresji. Sprawia, że pacjentom brakuje profesjonalnej opieki, w efekcie wywołuje dezorganizację całej placówki medycznej - pracownicy nie angażują się w wykonywane czynności, nie pojawiają się w pracy, a z czasem z niej rezygnują. Program opracowany przez naukowców z Uniwersytetu SWPS może być wykorzystywany przez instytucje związane z opieką medyczną w celu redukcji stresu zawodowego wśród personelu.

 

Zespół badawczy

Leśnierowska, Magdalena członek zespołu badawczego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Leśnierowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik ds. aktywno\u015bci naukowo-spo\u0142ecznej","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Magdalena Leśnierowskapsycholożka, zajmuje się projektowaniem i testowaniem efektywności interwencji psychologicznych wykorzystujących nowe technologie, zwłaszcza w obszarze radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi
Roman Cieślak
Cieślak, Roman członek zespołu badawczego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Roman Cieślak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
rektor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Roman Cieślakpsycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych
Rzeńca, Krzysztof członek zespołu badawczego
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
psycholog, broker innowacji
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Krzysztof Rzeńca
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Transferu Wiedzy","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Krzysztof Rzeńcapsycholog, broker innowacji
Puchalska-Kamińska, Malwina członek zespołu badawczego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholożka, trenerka biznesu
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Malwina Puchalska-Kamińska
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Organizacji i Marketingu","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Malwina Puchalska-Kamińskapsycholożka, trenerka biznesu
Per Carlbring
konsultant w projekcie, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Sztokholmskim, jest jednym z czołowych specjalistów z zakresu e-zdrowia psychicznego
Gerhard Andersson
konsultant w projekcie, profesor na Uniwersytecie w Linköping, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, ekspert w zakresie interwencji internetowych w tym związanych ze zwalczaniem stresu