Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Leadership LAB Project
studencki
realizowany

Leadership LAB Project

Włodzimierz Świątek
kierownik projektu
dr
Włodzimierz Świątek

psycholog biznesu, trener szkoleń, facylitator i coach

zobacz biogram
instytucja finansująca: Uniwersytet SWPS
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2019 2020 2021 2022 2023

Projekt Leadership LAB jest inicjatywą, której głównym celem jest stworzenie przyjaznego środowiska i umożliwienie rozwoju osobistego młodym liderom z pokolenia Milenialsów oraz pokolenia „Z”). W 2019 r. pomysł na projekt narodził się w Zespole Badawczym Przywództwa w Modelu Acts of Leadership, funkcjonującym przy Międzynarodowym Centrum Badań nad Przywództwem Uniwersytetu SWPS. Obecnie afiliowany jest przy Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Projekt ten składa się z trzech połączonych ze sobą modułów: rozwojowego, edukacyjnego i badawczego. 

Założenia projektu

Kluczowymi celami projektu są:

 1. Stworzenie przyjaznego środowiska dla uczestników projektu – liderów nowej generacji (z pokolenia „Z” i pokolenia Milenialsów), wśród których zdecydowaną większość stanowią studenci kierunku zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS;
 2. Poznanie koncepcji Leadership in Action i modelu Acts of Leadership, jako kluczowych koncepcji ułatwiających uczestnikom świadome podejmowanie oddolnych inicjatyw i działań przywódczych;
 3. Umożliwienie studentom tworzenia, rozwijania i prezentowania swoich projektów twórczych, naukowych, społecznych, technologicznych, biznesowych, edukacyjnych.

Dzięki polifoniczności projekt stwarza jego uczestnikom możliwości rozwijania się w zakresie trzech kluczowych obszarów:

 • rozwijania swojego potencjału osobistego (rozwój osobisty, odkrywanie talentów twórczych, rozwijanie potencjału przywódczego),
 • poszerzania i pogłębiania wiedzy obejmującej różne aspekty przywództwa (m.in. poznawanie i studiowanie Modelu Acts of Leadership, koncepcji Leadership in Action),
 • prowadzenia eksperymentów badawczych (m.in. testowania nowych pomysłów, twórczego eksperymentowania, tworzenia założeń dla przyszłych projektów badawczych, testowania hipotez, rozwijania i wdrażania pomysłów na projekty biznesowe, społeczne, międzykulturowe, edukacyjne, kreatywne, technologiczne).

Kluczowa idea projektu Leadership LAB opiera się na fundamentalnych zasadach głębokiej demokracji i dialogu oraz na takich wartościach, jak otwartość, różnorodność, kreatywność i innowacyjność, szacunek, wzajemne wspieranie się w rozwoju, efektywna współpraca zespołowa, odpowiedzialność i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań.

Etapy realizacji

Projekt Leadership LAB posiada formułę otwartą i można wyróżnić kilka jego następujących etapów realizacji:

 1. Poznawanie się w grupie uczestników projektu, budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu, otwartości na nowe doświadczenia i wzajemnym wspieraniu się w rozwoju;
 2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z zakresu przywództwa, studiowanie i poznawanie koncepcji Leadership in Action i modelu Acts of Leadership;
 3. Stworzenie zespołów projektowych oraz przygotowywanie i prezentowanie projektów na forum uczestników grupy projektowej Leadership LAB oraz na Gali Finałowej Acts of Leadership Award;
 4. Prowadzenie eksperymentów badawczych z zakresu różnych aspektów przywództwa, testowanie pomysłów, tworzenie założeń badawczych, testowanie hipotez, rozwijanie i wdrażanie pomysłów na projekty biznesowe, społeczne, międzykulturowe, edukacyjne, kreatywne, technologiczne;
 5. Publikowanie artykułów, opracowań, analiz, raportów oraz prezentowanie projektów studenckich podczas różnych wydarzeń uczelnianych i pozauczelnianych (m.in. konferencje naukowe, sympozja, festiwale naukowe itp.).

Formy i metody działania

Głównymi formami działania w projekcie Leadership LAB są: warsztaty rozwojowe (prowadzone także przez uczestników projektu), sesje mentoringowe (indywidualne i grupowe), sesje eksperymentalne (testowanie pomysłów), praca w zespołach projektowych, warsztaty otwarte realizowane w cyklach tematycznych (m.in. „Spread Your Wings and Fly”). Kluczową metodyką warsztatową jest „Experiential Learning” (Uczenie się przez doświadczenie).

Zespół

Richard Little
prof. Richard Little
opiekun merytoryczny i pomysłodawca projektu

Uczestnikami projektu Leadership LAB są przede wszystkim studenci kierunku zarządzanie i przywództwo oraz Management and Leadership, studenci innych kierunków SWPS (m.in. psychologia biznesu, wzornictwo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, psychologia i informatyka, anglistyka, życie publiczne), doktoranci Szkoły Doktorskiej SWPS oraz studenci z innych uczelni zainteresowani problematyką zarządzania i przywództwa. Dzięki tej różnorodności i interdyscyplinarności uczestnicy projektu mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie wspierać się w rozwoju.

Zrealizowane inicjatywy

Wydarzenia zrealizowane w latach 2019-2023, publikacje naukowe, projekty studenckie w ramach Act of Leadership Award – pobierz kompletną listę

Przeczytaj więcej o gali finałowej III edycji Act of Leadership Award na Uniwersytecie SWPS 19 października 2022 r.