Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Wzmacnianie oferty dydaktycznej dla studentów międzynarodowych: seria IMPK z psychologii, zarządzania i anglistyki realizowana przez kadrę z zagranicy
strategiczno-rozwojowy
realizowany

Wzmacnianie oferty dydaktycznej dla studentów międzynarodowychseria IMPK z psychologii, zarządzania i anglistyki realizowana przez kadrę z zagranicy

Barbara Dmowska
kierownik projektu
Barbara Dmowska

Specjalista ds. międzynarodowych

wartość projektu: 334 535 PLN
instytucja finansująca: NAWA
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2021 2022 2023

Wzmacnianie oferty dydaktycznej dla studentów międzynarodowych

seria IMPK z psychologii, zarządzania i anglistyki realizowana przez kadrę z zagranicy

 

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania334 535 PLN
Całkowita wartość projektu334 535 PLN
Jednostka finansująca NAWA

Okres realizacji projektu: 01.05.2021–31.08.2023


Projekt zakłada wzmocnienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu SWPS przez realizację części zajęć akademickich przez kadrę zagraniczną. Program da studentom Filologii angielskiej, Zarządzania i Psychologii możliwość poszerzenia swojej wiedzy o pozaobowiązkowy program nauczania poprzez udział w kursach online i HyFlex prowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni. Projekt również pozwoli kadrze uczelni na zdobywanie nowych kompetencji dydaktycznych, a studentom z zagranicy pomoże lepiej poznać kulturę polską. 

Program jest finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. Projekt odbywa się w ramach konkursu NAWA Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia, program nr 24 z 30 września 2020 r.

Kwota dofinansowania dla Uniwersytetu SWPS: 334 535 PLN. Okres realizacji projektu: 01.05.2021–31.08.2023

Założenia projektu

Główne cele projektu to:

  • wzmocnienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu SWPS przez realizację części zajęć przez kadrę zagraniczną,
  • poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni skierowanej do studentów z zagranicy,
  • uelastycznienie metod realizacji zajęć (formuły: online i HyFlex),
  • zdobywanie nowych kompetencji dydaktycznych przez kadrę uczelni poprzez obserwację realizacji zajęć przez kadrę zagraniczną i współpracę z nią,
  • wzbogacenie wiedzy studentów zagranicznych o kulturze polskiej.

Grupą docelową projektu są studenci studiów I stopnia z kierunków prowadzonych w języku angielskim – Filologia angielska, Zarządzanie i przywództwo, Psychologia – oraz pozostali studenci międzynarodowi uczelni.

 

logo

Kontakt

[email protected]