Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek
strategiczno-rozwojowy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

Realizacja III misji Uniwersytetu SWPSpoprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek

Katarzyna Popiołek
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Popiołek

psycholog społeczny, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach, a także zachowań człowieka w sytuacjach kryzysowych

zobacz biogram
Agnieszka Popławska
kierownik projektu
dr
Agnieszka Popławska

psycholog organizacji i marketingu

zobacz biogram
wartość projektu: 400 297 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021

 Projekt Strukturalny

Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS
poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek

 

Lider projektu UNI SWPS
Wartość projektu400 297, 50 zł
Jednostka pośrednicząca ncbir

Okres realizacji projektu: 1 październik 2018 r. – 29 września 2021 r.

Celem projektu jest wzrost kompetencji wśród 480 osób poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej, oraz poprzez realizację zajęć edukacyjnych w ramach wdrażania III misji Uniwersytetu SWPS ukierunkowanej na wsparcie młodzieży szkolnej i seniorów/seniorek.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wzrost w grupie docelowej m.in. kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, poznawczych, samoorganizacyjnych, samooceny i samorozwoju, poczucia własnej skuteczności oraz radzenia sobie ze stresem.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Wsparcie, które otrzyma młodzież szkolna i seniorzy/seniorki, spowoduje wzmocnienie umiejętności ważnych w zwiększaniu uczestnictwa w życiu społecznym, a także podejmowaniu aktywizacji zawodowej. Zaplanowane ścieżki rozwojowe – mające łącznie 1082 godzin zajęć edukacyjnych – uwzględniają specyficzne oczekiwania obu grup. Obejmują m.in. warsztaty, wykłady realizowane przez specjalistów ze środowiska akademickiego Wydziałów Zamiejscowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie i Katowicach.

Zaplanowany pomiar kompetencji, wykonywany przed i po rozpoczęciu wsparcia, zapewni obiektywną ocenę założonych rezultatów oraz kompleksową informacje zwrotną dla uczestniczek i uczestników projektu o ich osobistym potencjale społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Projekt powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu SWPS z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji: Fundacją Giesche w Katowicach, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świętochłowicach i Gdańską Fundacją Oświatową. Uczelnia i wyżej wymienione podmioty wykorzystując swoje zasoby, kompetencje i doświadczenie, zapewnia zgodną realizację założonego celu.

Grupy docelowe projektu

  • 360 uczniów/uczennic z województwa pomorskiego, w wieku 16-19 lat
  • 120 seniorów/seniorek z województwa śląskiego, w wieku 60+

U młodzieży rozwijane będą 3 rodzaje kompetencji:

  • interpersonalne: nawiązywanie kontaktów, umiejętność pracy w grupie, umiejętność jasnego przekazywania myśli;
  • poznawcze: umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji, logiczne myślenie, kreatywność;
  • samoorganizacyjne: terminowość i planowanie pracy, elastyczne reagowanie na zmiany, odporność na stres.

W przypadku seniorów/seniorek rozwijane będzie 5 kompetencji facylitujących aktywność społeczną. Są to kompetencje:

  • komunikacyjne;
  • społeczne interpersonalne, warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach bliskiego kontaktu;
  • percepcji, przyjmowania i udzielania wsparcia społecznego;
  • rozpoznawania własnego potencjału;
  • w zakresie funkcji pamięciowych i poznawczych i umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Finansowanie

Projekt „Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokumenty

pdf ico KATOWICE: Harmonogram wsparcia 6 lipca 2019 GRUPA 1
pdf ico KATOWICE: Harmonogram wsparcia 6 lipca 2019 GRUPA 2
pdf ico
 
GDAŃSK: Harmonogram wsparcia grudzień 2019
pdf ico SOPOT: Harmonogram wsparcia marzec 2020

Kontakt w sprawie uczestnictwa w projekcie

Sopot (młodzież)
Patrycja Rajek
tel. kom. 693 440 061
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katowice (Seniorzy i Seniorki)
Patrycja Stawiarska
tel. 32 750 60 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 271 1260