Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Nowoczesna komunikacja zagraniczna uczelni poprzez content video
strategiczno-rozwojowy
realizowany

Nowoczesna komunikacjazagraniczna uczelni poprzez content video

Anna Murzyn-Romańczuk
kierownik projektu
Anna Murzyn-Romańczuk

 

wartość projektu: 389 000 PLN
instytucja finansująca: NAWA
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Dział Marketingu Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2021 2022

W ramach projektu zostanie zbudowana sieć Ambasadorów Uniwersytetu SWPS wśród studentów, absolwentów i pracowników dydaktycznych uczelni. Celem działań jest dotarcie do szerokiego grona kandydatów na studia z zagranicy, którzy podejmują decyzję o wyborze swojego przyszłego kształcenia wyższego. Jednym z głównych oczekiwanych rezultatów projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia Uniwersytetu.

Nowoczesna komunikacja zagraniczna uczelni poprzez content video

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania389 000 PLN
Całkowita wartość projektu389 000 PLN
Jednostka finansująca NAWA

Okres realizacji projektu: 01.07.2021–31.12.2022


Projekt umożliwi umiędzynarodowienie Uniwersytetu SWPS poprzez zbudowanie contentu filmowego, który pokazuje potencjał Polski jako kraju atrakcyjnego dla zagranicznych kandydatów na studia. Wpłynie on również na rozwój potencjału naukowego uczelni w środowisku anglojęzycznym oraz tworzenie badań naukowych o potencjale międzynarodowym.

Projekt zyskał finansowanie w ramach konkursu NAWA Welcome to Poland, program nr 29 z 21 października 2020 r.

Kwota dofinansowania dla Uniwersytetu SWPS: 389 000 PLN. Okres realizacji projektu: 01.07.2021–31.12.2022

Założenia projektu

Celem projektu jest umiędzynarodowienie uczelni poprzez zbudowanie contentu, który pokazuje potencjał Polski jako kraju atrakcyjnego dla zagranicznych kandydatów. Program umożliwi również rozwój potencjału naukowego w środowisku anglojęzycznym oraz tworzenie badań o potencjale międzynarodowym poprzez następujące działania:

  • przeprowadzenie i nagranie cyklu 7 webinarów poradnikowych odpowiadających na najważniejsze potrzeby kandydatów z zagranicy,
  • produkcję 12 materiałów wideo prezentujących sylwetki naukowców oraz potencjału naukowego Uniwersytetu SWPS,
  • produkcję 8 filmów promocyjnych pokazujących Polskę jako kraj atrakcyjny do studiowania oraz Uniwersytet SWPS jako miejsce z bogatym zapleczem dydaktycznym i kompleksowym programem nauczania w języku angielskim.

Adresatami projektu jest międzynarodowe środowisko potencjalnych kandydatów na studia wyższe w Polsce oraz międzynarodowe środowisko akademickie.

 

logologo