Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarny

dr

Dariusz Kowalski

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Dla mediów:

Profil naukowy

Prawnik, ekonomista, radca prawny. Naukowo zajmuje się prawem gospodarczym i finansowym.

Zawodowo związany z instytucjami finansowymi i instytucjami otoczenia biznesu, w tym z Rzecznikiem Finansowym w którego biurze koordynuje prace związane z analizami prawnymi, w obszarze naruszeń praw klientów banków i innych instytucji finansowych. W Banku Gospodarstwa Krajowego kilkanaście lat pracował na stanowiskach eksperckich, w ramach których był odpowiedzialny za koordynację prawną projektów związanych ze wsparciem finansowym przedsiębiorstw w formie instrumentów zwrotnych, np. kredytów, poręczeń czy inwestycji o charakterze kapitałowym.

Członek grupach roboczych przy Rzeczniku MŚP, Związku Banków Polskich czy organizacjach branżowych.

Autor i współautor monografii oraz artykułów naukowych z zakresu przedsiębiorczości i prawa finansowego, publikowanych m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski oraz inne ośrodki naukowe i badawcze w kraju i na świecie.

Naukowo specjalizuję się w prawie gospodarczym i finansowym. Jest autorem i współautorem monografii oraz artykułów naukowych z zakresu przedsiębiorczości i prawa finansowego, publikowanych m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski, oraz inne ośrodki naukowe i badawcze w kraju i na świecie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Ekonomia
  • prawo

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni