Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Dominik Horodyski

dr

Dominik Horodyski

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego

Profil Naukowy

Radca w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wcześnie adwokat. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się międzynarodowym prawem inwestycyjnym i arbitrażem inwestycyjnym. Interesuje się również prawem spółek, prawem umów handlowych i arbitrażem handlowym. Wcześniej, pracując jako adwokat prowadził indywidualną praktykę adwokacką, w ramach której zajmował się przede wszystkim obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.

Autor publikacji z zakresu arbitrażu inwestycyjnego i handlowego oraz prawa spółek. Publikował m. in. w Przeglądzie Prawa Handlowego, ADR Arbitraż i Mediacja, Polish Yearbook of International Law oraz w Monitorze Podatkowym.

Odbył staże zagraniczne m. in. na Uniwersytecie Montrealskim, Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu. Absolwent School of American Law na Catholic University of America Columbus School of Law oraz Ecole de droit francais na Uniwersytecie Orleańskim.

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z prawa handlowego międzynarodowego i krajowego, międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego, charakterystyki umów handlowych. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim.

Jako pełnomocnik dziekana ds. Moot Court wspiera udział studentów w międzynarodowych i krajowych konkursach arbitrażowych. Trener drużyny Wydziału Prawa w Warszawie w konkursie Vis Moot. Jest również przedstawicielem Wydziału Prawa w Warszawie w Radzie Pracowników Uczelni.Powiązane materiały na stronie uczelni