Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Ocena pozytywna dla psychologii w Katowicach

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/katowice-wyklad-prof-popiolek.jpg

Studia psychologiczne na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz lokalnej społeczności oraz udział przedstawicieli firm, instytucji i placówek kulturalnych w weryfikacji kompetencji zdobywanych przez studentów w toku nauczania i udoskonalaniu programów studiów w celu jak najlepszego przygotowania adeptów psychologii do wejścia na rynek pracy. 

Nowoczesna koncepcja kształcenia

Komisja bardzo przychylnie ustosunkowała się do koncepcji kształcenia oferowanej na wydziale. Treści programowe na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich uwzględniają najnowszy stan wiedzy psychologicznej, potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturalnego oraz wymogi rynku pracy. W procesie nauczania wykorzystano wzorce i doświadczenia krajowe i zagraniczne. Zróżnicowane metody dydaktyczne, w tym aktywizujące formy pracy ze studentami, przygotowują przyszłych psychologów do prowadzenia badań oraz działalności zawodowej.

Aktywność naukowa kadry akademickiej

Doceniono także poziom kadry naukowo-dydaktycznej oraz jej zaangażowanie w problemy psychologiczne lokalnej społeczności Górnego Śląska. Działalność naukowa nauczycieli akademickich koncentruje się na istotnych zagadnieniach europejskiej i światowej psychologii stosowanej, co – jak podkreśliła Komisja – ma bezpośredni wpływ na program studiów i wysoką jakość kształcenia.

Ponadprzeciętna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym

Współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym należy ocenić jako ponadprzeciętną ze względu na jej rozmiar, zakres i odbiór społeczny. Właściwie funkcjonuje system współdziałania z firmami i instytucjami, w których studenci odbywają praktyki. Przedstawiciele tych jednostek weryfikują umiejętności i kompetencje studentów, stanowią źródło informacji o aktualnych potrzebach rynku pracy, konsultują plany i programy studiów. Na podkreślenie zasługuje aktywność pracowników wydziału w propagowaniu wiedzy psychologicznej w różnych kręgach społeczności Śląska. Kontakty z placówkami kultury stwarzają studentom warunki ich osobistego rozwoju.

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Studia wyróżnione przez PKA

O jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS świadczą bardzo dobre oceny PKA, która niejednokrotnie doceniła nasze studia. W 2014 roku wyróżnienie, jako jedyne w Polsce, otrzymało kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Z kolei w tym roku – psychologia na Wydziale Psychologii w Warszawie i psychologia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Komisja potwierdziła także wysoki poziom nauczania na socjologii i filologii w Warszawie, psychologii w Sopocie oraz wzornictwie i psychologii w Poznaniu.