Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hc2"

O studiach

Akademia Handlowca – vademecum managera sprzedaży to kompleksowa wiedza i umiejętności, które z sukcesem można wykorzystać w codziennych działaniach sprzedażowych.

W trakcie studiów omawiamy różne podejścia i koncepcje sprzedaży. Ćwiczymy praktyczne umiejętności, które są podstawą skuteczności handlowej. Rozwijamy kompetencje sprzedażowe u praktyków oraz przygotowujemy do pracy osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w handlu. Kształcimy również tych, którzy chcą nimi efektywnie zarządzać i czuwać nad rozwojem ich kariery.

Studia uczą skuteczności sprzedażowej i dostarczają narzędzi do efektywnego jej uprawiania. Zaszczepiają postawę fascynacji spotkaniem z człowiekiem pozostającym w relacji biznesowej i są skoncentrowane na budowaniu autentycznych, długofalowych relacji.

Więcej informacji o studiach

Akademia handlowca – vademecum managera sprzedaży to studia prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży oraz skutecznych i mocno osadzonych biznesowo trenerów.

Szerokie spojrzenie na temat, praktycznie wykorzystana teoria, uznane koncepcje sprzedażowe poparte wiarygodnymi badaniami oraz wysoce pragmatyczne zajęcia stanowią o unikalności programu tego kierunku.

Sprzedaż brzmi dumnie dla osób, które profesjonalnie wykonują ten zawód i znają arkana ścieżek handlowych. Chcemy, aby poprzez udoskonalenie swoich kompetencji oraz zdobycie szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności handlowych, nasi absolwenci pielęgnowali to hasło w swojej codziennej praktyce zawodowej.

 

Partner kierunku

 • Laboratorium Arkanów Biznesu

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które szukają kompleksowej edukacji w uprawianiu profesji handlowej. To studia dla:

 • handlowców z pewnym już doświadczeniem sprzedażowym, pragnących dokonać jakościowego skoku w swoich działaniach
 • początkujących handlowców mających ambicje osiągnięcia szybkiego progresu na ścieżkach sprzedaży
 • aktualnych i przyszłych trenerów sprzedaży, którzy chcą uporządkować wiedzę i umiejętności czyniąc je bardziej wiarygodnymi dla uczestników treningów i warsztatów
 • menedżerów sprzedaży stawiających na wzmocnienie swojego autorytetu poprzez ugruntowanie wiedzy sprzedażowej
 • osób, które chcą wzmocnić swoje oddziaływania w zespole poprzez element edukacyjny

Dlaczego warto?

 1. Zobaczysz, jak fascynującą ścieżką jest profesja handlowa i budowanie relacji z ludźmi
 2. Rozwiniesz umiejętności umożliwiające bardziej skuteczną realizację wyników sprzedażowych
 3. Zdobędziesz wiedzę nt. zarządzania sprzedażą oraz uczenia innych aktywności sprzedażowych
 4. Będziesz z satysfakcją prowadzić działania sprzedażowe
 5. Spotkasz wieloletnich praktyków sprzedaży Zajęcia prowadzone są w różnych formach edukacyjnych, ze zdecydowaną przewagą warsztatów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące

zagadnienia tematyczne

Wprowadzenie do sprzedaży

przegląd podstaw teoretycznych oraz specyfika branż i rodzajów sprzedaży

Wprowadzenie do sprzedaży

sprzedażowa gra strategiczna

Uznane koncepcje sprzedaży i ich praktyczne implikacje

m.in. SPIN Selling, Solution Selling, Storytelling, koncepcja Briana Tracy i Davida Sandlera, KAM Management

Psychologiczne narzędzia w służbie sprzedaży

Asertywność i budowanie równorzędnych relacji z klientami

Nowe trendy – psychologia ekonomiczna i ekonomia behawioralna

Trening umiejętności cyklu sprzedaży

Warsztaty kompetencji praktycznych

sprzedażowa rozmowa telefoniczna, autoprezentacja i prezentacje, negocjacje handlowe, merchandising, trening aktorski i emisji głosu (każdy z tematów w ramach odrębnych zajęć!)

Strój biznesowy i savoir vivre w sprzedaży

Trening talentów osobistych handlowca, automotywacja i praca z trudnościami

Zarządzanie procesem sprzedaży i aktywnością własną

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Statystyki aktywności lejka sprzedaży

współczynniki kamieni milowych

Podstawy analizy finansowej

Zarządzanie ceną i budowanie strategii cenowej

Prawo handlowe i tworzenie umów

aspekty praktyczne

Egzamin kompetencji sprzedażowych

handlowa rozgrywka dyplomowa

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 220 godzin dydaktycznych zajęć, realizowanych podczas 11 zjazdów. Zajęcia odbywają się średnio co 3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Możliwe są merytoryczne konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne z prowadzącymi zajęcia.

Udział w pełnym końcowym egzaminie kompetencji sprzedażowych jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaangażowana postawa
 • Aktywna realizacja zadań podczas zajęć
 • Test wiedzy
 • Zadania wdrożeniowe realizowane w miejscu pracy lub testowane w rzeczywistości społecznej
 • Napisanie pracy końcowej
 • Zdanie praktycznego egzaminu końcowego (udział w pełnym końcowym egzaminie kompetencji sprzedażowych jest obowiązkowym wymogiem studiów)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców to trenerzy i praktycy sprzedaży z różnych obszarów, którzy zarażają fascynacją zawodem handlowca.

Kierownik merytoryczny kierunku

 
Dariusz Borowiak
 
psycholog, wieloletni praktyk biznesowy oraz trener biznesu
 
Ryszard Kamała
 
trener, coach
 
Iwo Konopek
 
trener, coach, socjolog i pedagog
 
Grzegorz Kordas
 
manager sprzedaży, coach i trener biznesu
 
Karol Michałowski
 
manager sprzedaży, trener, coach
 
Sebastian Możdżeń
 
dyrektor i wieloletni praktyk sprzedaży
 
Jacek Prokop
 
trener i praktyk sprzedaży
 
Krzysztof Prystupa
 
trener kompetencji menedżerskich, komunikacji i wystąpień publicznych, facylitator i moderator spotkań
dr
Tomasz Sadowski
dr
radca prawny
prof. dr hab.
Tomasz Zaleśkiewicz
prof. dr hab.
psycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej
 
Marcin Domaszewski
 
manager sprzedaży, wieloletni trener i coach

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz krótka ankieta i/lub wstępna rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia). Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Biuro CSPiS skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania (stacjonarnie lub online).

Uwaga!

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 830 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 900 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 1 racie 7 400 PLN 7 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025