Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Stypendia dla kandydatów z zagranicy

Stypendium Uniwersytetu SWPS
dla obcokrajowców

Uniwersytet SWPS oferuje stypendium przeznaczone dla międzynarodowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia licencjackie i magisterskie prowadzone w języku angielskim. Stypendium pokrywa czesne za pierwszy rok nauki. Jeśli chcesz ubiegać się o stypendium, musisz złożyć dokumentację swoich osiągnięć na polu społecznym, kulturalnym lub sportowym i napisać esej na zadany temat. Zgłoszenie należy przesłać przez formularz rekrutacyjny.

Kto może złożyć wniosek

  • Kandydaci z zagranicy ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia I i II stopnia prowadzone w języku angielskim.

Jak składać wnioski

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy
  • Złóż wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia na studia w Uniwersytecie SWPS
  • Przeczytaj Regulamin przyznawania „Stypendiów dla studentów zagranicznych”
  • Napisz i złóż esej na temat określony w regulaminie. Załącz dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, działalność na polu artystycznym, działalność charytatywną lub wolontariat.
  • Złóż wniosek o przyznanie stypendium.

Sprawdź szczegóły dotyczące konkursu

Pozostałe stypendia
naukowe, sportowe, specjalne i socjalne

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli naukę na naszej uczelni, mogą korzystać z wszystkich programów stypendialnych, jakie oferujemy naszym studentom, bez względu na kraj pochodzenia. Obcokrajowcy, którzy mają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, mogą ubiegać się o stypendia Rektora lub Ministra. Jeśli posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, przysługuje im prawo do stypendium specjalnego.

Sprawdź, z jakich innych stypendiów dla studentów możesz skorzystać

Skontaktuj się
z nami

Biuro Rekrutacji na studia wyższe

UWAGA!
Dokumenty związane z procesem rekrutacji dla kierunków z listą rankingową (psychologia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, psychologia i informatyka, prawo) należy wysyłać wyłącznie pocztą lub kurierem.

Jeśli aplikujesz na inny kierunek, możesz złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji po wcześniejszej rezerwacji wizyty.Oddział w Warszawie

ul. Chodakowska 19/31, hol główny, parter
03-815 Warszawa
Kontakt telefoniczny i mailowy:
poniedziałek–piatek: 9.00–16.00

Wizyty w biurze możliwe tylko po umówionej wcześniej wizycie poprzez link.


Oddział we Wrocławiu

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 b, pokój 18
53-238 Wrocław
Kontakt telefoniczny i mailowy:
poniedziałek–piatek: 9.00–16.00

Wizyty w biurze możliwe tylko po umówionej wcześniej wizycie poprzez link.


Oddział w Poznaniu

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R115
61-719 Poznań
Kontakt telefoniczny i mailowy:
poniedziałek–piatek: 9.00–16.00

Wizyty w biurze możliwe tylko po umówionej wcześniej wizycie poprzez link.


Oddział w Katowicach

ul. Techników 9, pokój 004
40-326 Katowice
Kontakt telefoniczny i mailowy:
poniedziałek–piatek: 9.00–16.00

Wizyty w biurze możliwe tylko po umówionej wcześniej wizycie poprzez link.


Oddział w Sopocie

ul. Polna 16/20, pokój 0.7
81-745 Sopot
Kontakt telefoniczny i mailowy:
poniedziałek–piatek: 9.00–16.00

Wizyty w biurze możliwe tylko po umówionej wcześniej wizycie poprzez link.


Oddział Krakowie

al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków
Kontakt telefoniczny i mailowy:
poniedziałek–piatek: 9.00–16.00

Wizyty w biurze możliwe tylko po umówionej wcześniej wizycie poprzez link.Zespół

Kierownik ds. rekrutacji w Warszawie
Kamila Dryjańska

+ 48 22 103 26 30

[email protected]


Specjalista ds. rekrutacji we Wrocławiu
Wiktoria Zażnicka

+ 48 22 103 26 30

[email protected]


Specjalista ds. rekrutacji w Poznaniu
Natalia Skalik

+ 48 22 103 26 30

[email protected]


Specjalista ds. rekrutacji w Katowicach
Joanna Kabzińska

+ 48 22 103 26 30

[email protected]


Specjalista ds. rekrutacji w Sopocie
Bartosz Brzeziński

+ 48 22 103 26 30

[email protected]


Specjalista ds. rekrutacji w Krakowie
Lidia Krawczyk

+ 48 22 103 26 30

[email protected]