Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog, naukowo zajmuje się badaniem powiązań między psychopatią i przestępczością oraz uwarunkowaniami popełniania przestępstw. Aktualnie opracowuje procedury oceny prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego w populacji klinicznej i penitencjarnej (z użyciem narzędzi z nurtu Structured Professional Judgement).

W ramach stażu podoktorskiego realizuje projekt „Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego u sprawców objętych izolacyjnym systemem środków leczniczo-zabezpieczających oraz odbywających karę pozbawienia wolności”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Józef Gierowski.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia sądowa
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia penitencjarna
  • Ocena ryzyka przemocy
  • Zarządzanie ryzykiem przemocy
  • Zaburzenia osobowości
  • Psychopatia
  • Przestępczość

Informacje prasowe