Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Badaczki z naszej uczelni laureatkami Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego 2021

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/nagroda-im-prof-czerneckiego-02.jpg

Dr Małgorzata Wójcik oraz mgr Maria Mondry, psycholożki z Uniwersytetu SWPS w Katowicach, zostały laureatkami Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. To jedyne w Polsce wyróżnienie dla autorów i autorek prac o edukacji. Nagrodzone badaczki z naszej uczelni zajmują się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej, szukając rozwiązań, które pomogą jej zapobiec. Z prawdziwą radością informujemy również, że nagrodę w kategorii „Artykuł specjalistyczny” otrzymała absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS Zofia Grudzińska. Serdecznie gratulujemy!

Zwycięstwo w kategorii „Artykuł naukowy”

Za najlepszy artykuł naukowy kapituła konkursu uznała pracę mgr Marii Mondry i dr Małgorzaty Wójcik z Uniwersytetu SWPS w Katowicach pt. “The game of bullying”: Shared beliefs and behavioral labels in bullying among middle schoolers. W artykule naukowczynie omówiły badanie, którego głównym celem było poznanie, jak uczniowie postrzegają przypadki prześladowania rówieśniczego w swoich klasach i jak interpretują kontekst, powód oraz reakcje swoje i innych uczniów. Wyniki badań wskazują na trzy aspekty prześladowania rówieśniczego, które mogą stanowić istotne wskazówki dla nauczycieli i pedagogów:

  • Powiązanie między hierarchią statusu w klasie a występowaniem prześladowania oznacza, że zwiększenie równowagi siły wśród uczniów w klasie może zmniejszyć liczbę przypadków przemocy. W związku z tym wychowawcy klas od samego początku ich funkcjonowania powinni pracować nad budowaniem w nich przyjaznego klimatu, który w przyszłości będzie obniżać ryzyko występowania zachowań przemocowych.
  • Spojrzenie na prześladowanie jako proces, który może rozpocząć się drobnymi, na pozór nieistotnymi incydentami, może pomóc nauczycielom wypracować sposób reagowania, zanim uczniowie zdecydują się na zachowania prowadzące do długoterminowego prześladowania.
  • Należy pomagać uczniom przezwyciężyć przyjęte skrypty zachowań, stwarzając na bieżąco odpowiednie bezpieczne sytuacje i kontekst.

Nagroda im. prof. Czerneckiego jest dla nas niezwykle cenna z wielu względów. Jest docenieniem naszych naukowych działań, potwierdzeniem jakości badań i nagrodzonej publikacji. Z pewnością pomoże zwrócić uwagę na palący problem prześladowania rówieśniczego w szkołach i konieczność społeczno-psychologicznego podejścia do tego zjawiska.

Wójcik, Małgorzata jedna z nagrodzonych badaczek
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Wójcik
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Małgorzata Wójcikpsycholog, zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej

Przeczytaj nagrodzony artykuł

Przeczytaj więcej o przemocy rówieśniczej

Wyjątkowa nagroda

Nagradzani naukowcy, praktycy i publicyści wskazują wyzwania, z którymi mierzy się edukacja, oraz – podobnie jak patron nagrody, Roman Czernecki – proponują rozwiązania, które pomagają odpowiedzieć na te problemy. Poprzez swoje publikacje przyczyniają się do pogłębienia debaty o edukacji. Konkurs docenia autorów i autorki, ale również promuje wartościowe badania i publikacje wśród opinii publicznej. Każda kolejna edycja to jeszcze więcej rzetelnych, merytorycznych i wartościowych opracowań.

Do tegorocznej, 4. edycji, zgłoszono aż 277 prac, z czego 87 publikacji zostało poddanych podwójnej recenzji przez 19 ekspertów i ekspertek. Kapituła konkursu nominowała do nagrody 27 autorów i autorek, spośród których wyłoniono zwycięzców.

Przeczytaj więcej o Nagrodzie im. prof. Romana Czerneckiego 2021

Małgorzata Wójcik - Uniwersytet SWPS

dr Małgorzata Wójcik  – dr nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt i prodziekan na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: Interwencja edukacyjna „Bliżej" (www.blizej.org), który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” (www.inkla.pl), w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy szkolnej. Realizuje projekty mające na celu zapobieganie zachowaniom wykluczającym oraz przemocy rówieśniczej. Obecnie wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej RESQL w szkołach podstawowych i średnich. Autorka publikacji naukowych i podręczników.

Maria Mondry - Uniwersytet SWPS

mgr Maria Mondry  – magister psychologii, doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Laureatka licznych nagród stypendialnych. Na co dzień pracuje jako pracownik dydaktyczny, prowadząc zajęcia z zakresu psychologii społecznej i klinicznej. Zachęca studentów do angażowania się w projekty naukowe poruszające ważne problemy społeczne, takie jak przemoc rówieśnicza czy stres mniejszościowy. W swojej praktyce psychologicznej wspiera klientów ośrodka pomocy społecznej, którzy doświadczyli przemocy i borykają się obecnie z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Tworzyła i prowadziła serie warsztatów skierowanych do młodzieży, dotyczących zagadnień depresji wśród młodych oraz przemocy w grupie rówieśniczej. Uczestniczyła w kilku projektach naukowych poświęconych tematyce przemocy rówieśniczej wśród młodzieży. Uważa, że nauka powinna służyć dobru drugiego człowieka. W dotychczasowych badaniach poruszała tematy związane nie tylko z przemocą rówieśniczą wśród dzieci i adolescentów, ale również zajęła się doświadczeniami osób dorosłych, które w dzieciństwie były narażone na przemoc w szkole. Jej działania naukowe mają przede wszystkim na celu wprowadzenie realnych zmian i skutecznych interwencji w środowisku szkolnym.