Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nowe karne prawo dowodowe

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/nowe-prawo-karne-dowodowe.jpg

Monografia „Nowe karne prawo dowodowe”, przygotowana pod redakcją Teresy Gardockiej i Dariusza Jagiełły, to zbiór analiz dotyczących nowelizacji kodeksu postępowania karnego wprowadzonej ustawami z 27 września 2013 roku i 20 lutego 2015 roku.

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego 

Zmiana modelu procesu karnego, a w szczególności zasad postępowania w zakresie szeroko pojętego postępowania dowodowego, wzbudza wiele kontrowersji i krytycznych komentarzy. Jak wyjaśniają redaktorzy, zaproponowany kształt postępowania karnego jest zdecydowanie odmienny od tego, który obowiązywał dotychczas, i nie uwzględnia zmiany fundamentalnych zasad procesowych.

Publikacja została podzielona na trzy części, dzięki czemu łatwo odnaleźć zagadnienia, które są dla nas szczególnie interesujące:

  • Kierunek nowelizacji prawa dowodowego i jego ocena
  • Wpływ nowelizacji prawa dowodowego na działania podejmowane przez uczestników postępowania
  • Wokół problematyki prawa dowodowego.

– Można bez przesady uznać, że „Nowe karne prawo dowodowe”, ze względu na zamieszczony w nim zbiór opracowań będzie stanowiło szczególnie w pierwszym okresie obowiązywania nowych przepisów, czyli już po 1 lipca 2015 roku, istotny punkt odniesienia w dyskusjach naukowych oraz w praktyce, zwłaszcza podczas poszukiwania możliwych dróg interpretacji nowych przepisów kodeksu postępowania karnego – napisała w recenzji dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ.

nowe prawo karne dowodowe 400pxKsiążka ukazała się nakładem Domu Wydawniczego ELIPSA. Publikację dofinansowano z funduszy Uniwersytetu SWPS. 

Redakcja

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, administracji publicznej i polityki społecznej oraz etyki prawniczej i pracowniczej.

dr Dariusz Jagiełło – radca prawny, specjalista prawa i postępowania karnego oraz kryminalistyki i kryminologii. Ukończył aplikację prokuratorską złożeniem państwowego egzaminu prokuratorskiego. Od 2011 r. czynnie wykonuje zawód radcy prawnego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kryminalistyki, kryminologii, psychologicznych aspektów przesłuchań, wersji śledczych, zwalczania przestępczości, prawa zamówień publicznych oraz prawa dowodowego w procesie karnym.