Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Prawniczka. Naukowo zajmuje się prawem karnym wykonawczym, funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności (placówki dla nieletnich, Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, oddziały psychiatrii sądowej, jednostki penitencjarne).

Od 2007 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym od 2015 r. dyrektor Zespołu do spraw wykonywania kar. W latach 2016–2020 koordynator i członek Zespołu ekspertów do spraw alimentów.

Autorka publikacji z zakresu prawa karnego wykonawczego, m.in.: z J. Nowakowską (red.) „Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa” (Warszawa 2020), z Andrijem Kosylo, Marią Niełaczną „Dożywotnie więzienie na wokandzie trybunału strasburskiego” (Warszawa 2020), z M. Mazur (red.) „Osoby pozbawione wolności z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną” (Warszawa 2017). W 2013 r. została opublikowana jej praca doktorska pt. „Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych”. Aktualnie prowadzi badania dotyczące osób w stanie paliatywnym przebywających w jednostkach penitencjarnych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia w module „Prawa osób pozbawionych wolności”, a także dotyczące orzecznictwa ETPC odnoszącego się do osób pozbawionych wolności, implementacji wyroków ETPC (wymiar instytucjonalny) i aktualnych zmian w prawie. Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Penitencjarnego Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo karne wykonawcze

Informacje prasowe