Gorecka-Rawlik, Gabriela
Gabriela Gorecka-Rawlik
 
specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, diagnosta i rehabilitant neuropsychologiczny
Kapustecki, Janusz
Janusz Kapustecki
dr n. med.
ordynator Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie
Markiewicz, Piotr
Piotr Markiewicz
dr n. hum.
specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii
Metta-Pieszka, Joanna
Joanna Metta-Pieszka
 
specjalista psychologii klinicznej
Paprot, Agnieszka Ewa
Agnieszka Ewa Paprot
 
psycholog, neuropsycholog, diagnosta i rehabilitant neuropsychologiczny
Patykiewicz, Katarzyna
Katarzyna Patykiewicz
 
psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Rymarczyk, Krystyna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Krystyna Rymarczyk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Biologicznej"}}
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Krystyna Rymarczykpsycholog
Szatkowska, Iwona
Iwona Szatkowska
dr hab.
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Krystyna Rymarczykdr hab. nauk biologicznych, adiunkt w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Wieczorek, Dariusz
Dariusz Wieczorek
dr hab. n. społ.
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Krystyna Rymarczykspecjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog