Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

O studiach

Celem dwuletnich studiów podyplomowych stosunków międzyludzkich jest omówienie i zrozumienie nowych zadań i wyzwań w życiu społecznym oraz nauka radzenia sobie z nimi.

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane z rosnącym znaczeniem i potrzebą autorytetów, przywódców, szefów, mentorów i coachów. Omawiamy zjawisko rozpowszechnienia kontaktów zdalnych przy jednoczesnym wzroście wartości relacji bezpośrednich. Poruszamy temat szeroko rozumianego dobrostanu psychofizycznego oraz umiejętność trafnej oceny i odpowiedniej reakcji na patologiczne zjawiska w przestrzeni społecznej, takich jak: mobbing, bullying, stalking, nadużycia seksualne czy cancel culture. Rozmawiamy o odchodzeniu od hierarchicznej kultury, m.in. tzw. kultury folwarcznej, w obszarze pracy, szkoły, rodziny. Przedstawiamy obserwowane zmiany demograficzne – zmieniające się oczekiwania kolejnych pokoleń, różnice międzygeneracyjne, problemy dzieci i młodzieży, starzejące się społeczeństwo.

Nasi słuchacze zdobywają przydatne umiejętności, takie jak uważność, empatyczne towarzyszenie, otwartość, złożoność poznawcza, wielowymiarowe postrzeganie rzeczywistości, rozumienie procesów psychodynamicznych. Zyskują również szerszą perspektywę patrzenia na współczesny świat i rozumienia go. Otrzymują narzędzia do poruszania się w coraz bardziej złożonych i wieloznacznych sytuacjach międzyludzkich, w szybko zmieniającym się otoczeniu społecznym, ekonomicznym i kulturowym.

Zakres studiów odpowiada na wyzwania nowych czasów, gdzie podstawową kompetencją społeczną we współczesnym świecie jest elastyczność, a jednocześnie niezbędne jest znalezienie stabilnych podstaw i oparcia w sobie i otoczeniu.

 

Partnerzy kierunku

Laboratorium Psychoedukacji

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które na co dzień muszą mierzyć się z trudnymi zjawiskami lub wyzwaniami w obszarze:

 • pracy zawodowej,
 • relacji interpersonalnych,
 • relacji rodzinnych,
 • relacji intymnych,
 • roli przełożonego,
 • roli pracodawcy,
 • roli szeregowego pracownika,
 • roli przyjaciela,
 • członka rodziny.

Dlaczego warto?

 1. Zyskasz holistyczne przygotowanie do roli nowoczesnego lidera, coacha, mentora, autorytetu, wspierającego partnera w rozmaitych obszarach funkcjonowania osobistego i zawodowego
 2. Większość zajęć praktycznych odbywa się w kameralnych kilkunastoosobowych grupach, które opierają się na otwartej wymianie informacjach zwrotnych, wspólnym uczeniu się i dzieleniu doświadczeniem
 3. Będziesz mieć możliwość pogłębionego, uważnego poznawania siebie w relacjach z innymi ludźmi
 4. Odbędziesz aż 72 godziny superwizji prowadzonej przez eksperta coacha i psychoterapeutę
 5. Będziesz mieć okazję uczyć się poprzez doświadczenie własne oraz innych osób w grupie
 6. Pogłębisz samoświadomość i rozumienie złożonych procesów, które dotyczą relacji międzyludzkich

Program studiów

Blok tematyczny

Rozwój osobisty

Efektywna komunikacja

Dbanie o dobrostan emocjonalny i fizyczny

Zasady i dylemat etyczne w przestrzeni społecznej

Osobowość i jej wpływ na relacje w przestrzeni społecznej

Mentalizacja

Przywódca, coach, szef, trener – trening osobisty

Mechanizmy poznawcze w pracy rozwojowej z ludźmi

Grupa treningowo-interpersonalna w formule tzw. Grupy Otwarcia®

Blok tematyczny

Praca z zespołem, grupą

Grupa i jej dynamika, proces grupowy, procesy interpersonalne

Planowanie i organizacja treningów, szkoleń, zebrań oraz ważnych rozmów

Nowoczesne technologie, gry, symulacja, tryb online

Trening praktycznych umiejętności trenerskich

Kultura organizacyjna, typy i funkcjonowanie organizacji oraz status ról: lidera, coacha, mentora, trenera, facylitatora

Blok tematyczny

Praktyczne, indywidualne kompetencje

Grupy tutorskie – superwizja

Pojęcie mentoringu współcześnie, rola autorytetu

Prorozwojowa kariera

Teoria i praktyka coachingu

Wykłady gościnne

Organizacja nauki

Studia trwają cztery semestry i obejmują 585 godzin dydaktycznych. Zjazdy odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej.

Warunki zaliczenia

 • Obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych przedmiotów w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zespół prowadzących zajęcia to doświadczeni eksperci z obszerną wiedzą merytoryczną. Wśród prowadzących znajdują się goście specjalni, specjaliści w swoich dziedzinach, gotowi podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia relacji z innymi ludźmi:

Justyna Dąbrowska: absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i European Association for Psychotherapy. Pisze, redaguje i publikuje. Jako autorka wydała między innymi „Matkę młodej matki”, „Nie ma się czego bać”, „Miłość jest warta starania” oraz „Zawsze jest ciąg dalszy. Rozmowy z psychoterapeutami”. Współautorka książek „Jaka piękna iluzja” (wraz z Magdaleną Tulli), „Rozmowy o odpowiedzialności” oraz nagrodzonej przez PTP „Psychoterapia dziś. Rozmowy”.

Bogdan de Barbaro: polski lekarz psychiatra i terapeuta. Absolwent Wydziału Lekarskiego (1973 r.) Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista psychiatrii. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe skupia wokół terapii rodzin w schizofrenii, postpsychiatria.

Ewa Ewart: polska dziennikarka, wielokrotnie nagradzana reżyserka i producentka filmów dokumentalnych. Specjalizuje się w filmach przełomowych oraz mocno przemawiających do odbiorcy. Zrealizowała wiele dokumentów śledczych, politycznych oraz programów poruszających kwestie społeczne.

Agnieszka Holland: polska reżyserka filmowa i teatralna, scenarzystka filmowa i aktorka, w swoich filmach skupia się na jednostkowych doświadczeniach osób znajdujących się na uboczu politycznych wydarzeń.

Bożena Maciek-Haściło: absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami, które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie. Jest pomysłodawczynią i kierowniczką Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji.

Kierownik merytoryczny kierunku

 
Jerzy Dmuchowski
 
psychoterapeuta, superwizor psychoterapii
 
Magdalena Bogdan
 
psychoterapeutka, trenerka warsztatów edukacyjnych
 
Tomasz Cichocki
 
trener, konsultant, coach
 
Daniel Giejbatow
 
konsultant, menadżer, coach
 
Michał Głuszek
 
psycholog, psychoterapeuta
 
Aleksandra Gul
 
coach, trenerka
 
Anna Jaglińska
 
psychoterapeutka
 
Kamil Kowalik
 
psycholog, psychoterapeuta
 
Aldona Krasucka
 
wykładowca Impostacji głosu
 
Aureliusz Leżeński
 
coach, trener, konsultant HR
 
Łada Drozda
 
psycholog, partner/coach w firmie House of Skills
 
Paweł Malinowski
 
psychoterapeuta
 
Matylda Marczak
 
coach, superwizor coachingu, trenerka, mentorka
 
Krzysztof Mazur
 
career & executive & team coach oraz senior career consultant
 
Renata Moraczewska
 
psycholożka, psychoterapeutka, trenerka
 
Paweł Rybacki
 
psycholog, psychoterapeuta
 
Małgorzata Sidor-Rządkowska
 
trenerka, konsultantka HR, autorka programów szkoleniowych
 
Anna Srebrna
 
coach, superwizorka coachingu, psychoterapeutka
 
Anna Subocz-Polańczyk
 
konsultantka procesów HR, licencjonowana trenerka, coach, mediatorka
 
Robert Szostek
 
psycholog, psychoterapeuta
 
Mariusz Turek
 
trener, psycholog, psychoterapeuta
 
Dariusz Wawrzeniecki
 
trener biznesu

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decydują dyplom ukończenia studiów wyższych, dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata, informacje zawarte w ankiecie, pozytywny wynik rozmowy wstępnej oraz predyspozycje do pracy z ludźmi. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Skontaktuj się z koordynatorem Laboratorium Psychoedukacji
 2. Prześlij odpowiednie dokumenty
 3. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Skontaktuj się z koordynatorem Laboratorium Psychoedukacji

Zadzwoń pod numer 605 300 088. Koordynator Laboratorium Psychoedukacji wyśle Ci formularz rekrutacji i przeprowadzi Cię przez cały proces.

Przygotuj:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich
 • CV uwzględniające dotychczasowe doświadczenie zawodowe

Prześlij odpowiednie dokumenty

Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz umową o odpłatności za studia oraz CV uwzględniające dotychczasowe doświadczenie zawodowe prześlij na adres [email protected].

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Biuro CSPiS skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga!

 • Na rozmowę trzeba przynieść oryginał dyplomu ukończenia studiów oraz CV.
 • O szczegóły dopytaj koordynatora kierunku (mailowo [email protected] lub telefonicznie +48 605 300 088)

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

38 000 zł + pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) w trakcie Grupy Otwarcia® ok. 1000 - 2500 zł (w zależności od ośrodka, płatne po ustaleniu miejsca w ośrodku).

Wpisowe wynosi 5600 zł, istnieje możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na raty: 18 rat po 1800 zł, płatnych od października 2023 do marca 2025 włącznie.

Podczas studiów przewidziane są 2 zjazdy wyjazdowe do podwarszawskiego ośrodka (słuchacz ponosi koszt zakwaterowania oraz wyżywienia).

Kierunek nie jest objęty opłatą rekrutacyjną.

Kierunek nie jest objęty promocją dla absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS.

UWAGA!

Po dokonaniu rejestracji automatycznie generują się Państwu w ankiecie osobowej i umowie numery rachunków dotyczące płatności opłaty rekrutacyjnej i czesnego. Prosimy o zignorowanie ich i dokonywanie wpłat na poniższy numer konta:

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Santander Bank Polska S.A.
40 1090 1854 0000 0001 5356 2541

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.