Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Karolina Koprowska

 

Karolina Koprowska

 

Profil zawodowy

Asystentka w Instytucie Judaistyki i doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterium ukończyła na filologii polskiej i judaistyce w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Uczestniczyła w kursach języka i kultury jidysz, m.in. w Międzynarodowym Letnim Seminarium Języka i Kultury Jidysz zorganizowanym przez Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, The Uriel Weinreich Program in Yiddish Language, Literature, and Culture (YIVO Institute for Jewish Research), The Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program (Tel Aviv University). Laureatka nagród w konkursach prac magisterskich: II miejsce w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego, II miejsce w konkursie im. Czesława Zgorzelskiego, II miejsce oraz wyróżnienie w konkursie im. Majera Bałabana, a także I miejsce w konkursie o „Nagrodę Schenkera”. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 roku. W latach 2016-2020 kierowniczka projektu badawczego „Miejsce urodzenia jako kategoria badań kulturowych. Migracje – tożsamość – pamięć” w ramach programu Diamentowy Grant. Członkini Kolektywu Kuratorskiego działającego przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Od 2019 roku członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych problemów: doświadczenia Zagłady na prowincji i relacji żydowsko-polskich (chłopskich), statusu polskiego świadka/postronnego Zagłady oraz sposobów konceptualizacji miejsca urodzenia we współczesnej literaturze polskiej i żydowskiej; a także wokół różnych kierunków badawczych nowej humanistyki, m.in. zwrotu afektywnego, geopoetyki, badań nad pamięcią oraz art based research.