Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Daniela Hekiert

dr

Daniela Hekiert

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, naukowo zajmuje się zastosowaniem w badaniach międzykulturowych i społecznych takich nowoczesnych technologii, jak rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna. Od 2016 r. współpracuje z AGH w badaniu emocjonalnych wokalizacji oraz, od 2018 r., w ramach projektów łączących immersyjną technologię i badania społeczne. Obecnie współpracuje z Akademią przy tworzeniu narzędzia do trenowania wystąpień publicznych w technologii VR (GlossoVR – voice emission and public speech training system). Na Uniwersytecie SWPS pozyskała granty pozwalające na zakup sprzętu do VR & MR & AR i realizację autorskiego pomysłu związanego z indukowaniem empatii etnokulturowej w wirtualnej rzeczywistości.

Była kierownikiem projektów naukowych „EtnoVR – indukowanie empatii w otoczeniu międzykulturowym z wykorzystaniem VR” oraz „VRlab – sprzęt do realizacji projektów z wykorzystaniem wirtualnej i mieszanej rzeczywistości”. Realizowała Post-doc w projekcie CEEYouth: „Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu”. Była badaczem wizytującym w takich zagranicznych jednostkach naukowych, jak Social Interaction Laboratory oraz Culture and Emotion Research Laboratory w San Francisco State University w USA, a także Center for Cross-Cultural Psychology w Guelph w Kanadzie.

Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. z Igras-Cybulska, M., Cybulski, A., Majdak, M., Salamon, R., Słomka, P., Szumienc, A., Błaszczynska, K., Błaszczynska, B. GlossoVR – voice emission and public speech training system, „IEEE VR”, Atlanta (2020), z Igras-Cybulska, M. Capturing emotions in voice: A comparative analysis of methodologies in psychology and digital signal processing, „Roczniki Psychologiczne” 22(1) (2019), z Razavi, P., Zhang, J. W., Yoo, S. H., & Howell, R. T. Cross-Cultural Similarities and Differences in the Experience of Awe, „Emotion” 16(8), 1097 (2016).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia: technologie o różnym poziomie imersji i ich możliwe implikacje w badaniach społecznych, spotkania z ludźmi z odmiennych kultur, wprowadzenie do psychologii społecznej, kulturowe podstawy procesów psychicznych, Cross-Cultural Psychology 1: Cultural determinants of human behavior, psychologia grupy.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni