Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog, słuchacz Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. Prowadzi badania z zakresu ekonomii behawioralnej. Naukowo zajmuje się również analizą procesów decyzyjnych ludzi oraz rolą, jaką w tych procesach odgrywa dobrostan psychiczny. W 2018 r. otrzymał stypendium Rektora Uniwersytetu SWPS za osiągnięcia naukowe, rok później – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2020 r. został VIS (Very Important Student) Uniwersytetu SWPS.

Asystent na zajęciach ze statystyki podstawowej oraz zaawansowanej na Uniwersytecie SWPS.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Analiza zachowania
  • Podejmowanie decyzji
  • Ekonomia behawioralna
  • Dobrostan
  • Dyskontowanie

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni