Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Joanna Grygiel

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Joanna Grygiel

Wydział Projektowania w Warszawie
Katedra Informatyki

Profil naukowy

Matematyczka, filozofka. Naukowo zajmuje się podstawami matematyki, logiką i algebrą uniwersalną ze szczególnym uwzględnieniem teorii krat.

W latach 2011–2013 kierowała grantem NCN (OPUS), obecnie bierze udział w grancie 0333/NPRH7/H11/86/2018, Słowniki Biograficzne Uczonych Polskich, pod kierownictwem prof. Romana Dudy. W latach 2015–2017 była redaktorem naczelnym Scientific Issues Jan Długosz University, Mathematics. Od 2019 r. pełni funkcję collecting editor w Bulletin of the Section of Logic.

Autorka 3 książek, 36 artykułów naukowych i redaktorka 7 prac zbiorowych. Zorganizowała 24 edycje międzynarodowej konferencji Applications of Algebra In Logic and Computer Science. Wielokrotonie (ponad 130 razy) brała udział w konferencjach naukowych, głównie międzynarodowych, w tym wiele razy jako invited speaker bądź przewodnicząca sesji. Prowadzi stronę internetową j.grygiel.eu.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu elementów logiki i teorii mnogości oraz z algebry liniowej dla studentów informatyki, a także zajęcia z matematyki dla studentów psychologii i informatyki.