Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

 

 

 

Profil naukowy

Doktorantka w Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi.

Obecnie prowadzi badania w ramach grantu OPUS dotyczącego Modelu Gramatyki Społecznej. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie informatyki oraz tytuł magistra w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jej główne zainteresowania leżą na styku analityki danych, nauki o sieciach, psychologii społecznej i lingwistyki. Zajmuje się badaniem psycholingwistycznych cech sieci społecznościowych, głównie społeczności tworzących się wokół wspólnego języka i sposobu rozprzestrzeniania się informacji w mediach społecznościowych.