Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Spotkajmy się razem online

Inauguracja
Roku Akademickiego
2022/2023


29 września 2022 r.
10.00
online

Każda inauguracja roku akademickiego jest świętem.
Przypomina nam o tradycji, o sile i znaczeniu wartości akademickich, ale także o wspólnocie ludzi, których one łączą. W czasie inauguracji podsumowujemy nasze osiągnięcia i mówimy o przyszłości.
W 2015 roku nasza uczelnia uzyskała status “uniwersytetu przymiotnikowego”, który specjalizuje się w naukach społecznych i humanistycznych. Dzisiaj - po ogłoszeniu bardzo dobrych dla uczelni wyników ewaluacji jakości działalności naukowej i artystycznej - zaczynamy nowy rozdział w historii wspólnoty i instytucji. Uzyskaliśmy prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach mieszczących się w 3 dziedzinach: w naukach społecznych, w naukach humanistycznych i w sztuce. Tym samym spełniliśmy kryteria dla uzyskania statusu “uniwersytetu”.
Zapraszam Państwa do udziału w tej ważnej dla nas uroczystości.


prof. dr hab. Roman Cieślak
Rektor Uniwersytetu SWPS

rektor prof. Roman Cieślak

Wspólne święto
wszystkich kampusów Uniwersytetu SWPS

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023 będziemy celebrować wspólnie jako społeczność akademicka Uniwersytetu SWPS we wszystkich kampusach uczelni dzięki transmisji na żywo. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych studentów, studentek, pracowników, pracowniczek i gości transmisja będzie tłumaczona na język angielski i migowy.

Program
uroczystości

  1. Hymn państwowy
  2. Wystąpienie Rektora
  3. Ogłoszenie nagród Rektora i Dyrektor Generalnej
  4. Immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku
  5. Gaudeamus Igitur
  6. Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów
  7. Wykład inauguracyjny
  8. Gaude Mater Polonia
Rektor Uniwersytetu SWPS

Wykład inauguracyjny
O sztuce, projektowaniu i uniwersytecie

Agnieszka Jacobson-Cielecka

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

Kurator, krytyk. Pełni funkcję dziekana warszawskiego Wydziału Projektowania na Uniwersytecie SWPS. Jest też współautorką programu nauczania w School of Form. W swojej pracy łączy wiele obszarów. Jako kurator tworzy i organizuje wystawy oraz programy. Jako dziennikarz i krytyk pisze o designie, komentuje zjawiska i śledzi trendy. Jest jedną z najważniejszych promotorek młodych projektantów z Polski i świata. Interesuje się designem jako dziedziną na pograniczu kultury i gospodarki.

Kurator licznych wystaw polskiego designu prezentowanych na festiwalach w Europie i Azji m.in. Unpolished, Polished Up, Moderna, Polska Folk, Materia Prima, a także Common Roots. Design Map of Central Europe przygotowanej na zamówienie Design Museum Holon w Izraelu. Była odpowiedzialna za ekspozycje w MAKK w Kolonii, Muzeum Sztuk Stosowanych w Budapeszcie, Muzeum Designu w Helsinkach oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bukareszcie.

Karol Murlak

dr hab. Karol Murlak

Projektant. Dyrektor Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni użyteczności publicznej oraz elementów jej wyposażenia: wnętrz, wystaw, małej architektury, mebli czy oświetlenia. Interesuje się projektowaniem multisensorycznym.

Współtwórca studia Designlab, w ramach którego pracował dla wielu międzynarodowych firm i instytucji: Deutsche Bank, Boston Consulting Group czy Martinelli Luce.

Jest autorem prac prezentowanych zarówno w Polsce (Międzynarodowe Targi Poznańskie, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Rondo Sztuki w Katowicach), jak i światowych stolicach designu (New Designers w Business Design Centre w Londynie, Design Week w Mediolanie, Berlinie, Frankfurcie, Budapeszcie, Pradze, Bukareszcie, Sofii, São Paulo oraz Rio de Janeiro).

Zobacz nagranie
z Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23


Zdjęcia z Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023