Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Na czele innowacji społecznych – główny temat Szczytu ERUA 2024

Fot. Uniwersytet SWPS | Dlegacja USWPS na Szczycie ERUA w Wilnie
float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Group_photo_USWPS_at_ERUA_Summit_in_Vilnius.jpg

Osiemnastoosobowy zespół naukowców, studentów i pracowników administracyjnych, który reprezentował Uniwersytet SWPS podczas 4. Szczytu ERUA w Wilnie, powrócił do Polski pełen entuzjazmu i inspiracji. Szczyt, który odbył się pod koniec czerwca 2024, zgromadził reprezentantów ośmiu uniwersytetów wchodzących w skład European Reform University Alliance (ERUA) oraz delegację ukraińskich naukowców biorących udział w projekcie „ER-UA Wzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich”.

Odpowiadamy na współczesne wyzwania i zmieniamy świat na lepsze

Tegoroczny szczyt ERUA odbywał się pod hasłem „Innowacje społeczne dla zmieniającego się społeczeństwa”. Ponieważ Uniwersytet SWPS może pochwalić się wieloma wdrożeniami innowacji społecznych, tym chętniej, podczas dyskusji i spotkań, dzieliliśmy się naszą ekspertyzą i pomysłami z koleżankami i kolegami z innych europejskich i ukraińskich uczelni wyższych.

Szczyt był również okazją dla członków Rady Rektorów do spotkania twarzą w twarz i omówienia istotnych kwestii oraz do osobistych rozmów z uczestniczkami i uczestnikami konferencji. Członkostwo w Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich, samo w sobie, jest pionierską innowacją społeczną.

Ewa Gruszczyńska
Gruszczyńska, Ewa Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ewa Gruszczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
Prorektorka ds. międzynarodowych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskapsycholożka, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem

Przez trzy dni rozmawialiśmy o roli innowacji społecznych w globalnej transformacji oraz znaczeniu uniwersytetów w recenzowaniu, ewaluacji, wspieraniu i rozwijaniu takich innowacji. Ponieważ ERUA dąży do większego przełożenia wyników badań naukowych na konkretne wdrożenia przynoszące korzyści społeczeństwu, dyskutowaliśmy również o rozwoju innowacji społecznych w kontekście otwartej nauki (Open Science Framework).

Szczyt był również świetną okazją do przedstawienia najlepszych praktyk stosowanych w dziedzinie rozwoju innowacji społecznych oraz zdefiniowania na czym polega istota takich innowacji. Prelegentki i prelegenci zaprezentowały(-li) szczegóły efektywnych strategii i metodologii, które sprzyjają kreowaniu środowiska przyjaznego do rozwoju innowacji społecznych, szczególnie w kontekście akademickim.

Prezentacje i dyskusje skupiały się wokół następujących tematów:

  • Nawigowanie złożonych aspektów migracji, wygnania i uchodźców
  • Demokracja, prawa człowieka, inkluzywność i równość płci
  • Wykorzystanie innowacji społecznych do celów zrównoważonej transformacji ekologicznej
  • Akceptacja wielokulturowości i wielojęzyczności
  • Sztuka i Marginesy: niekonwencjonalne podejście do zmiany społecznej.

Współpraca w dążeniu do wspólnych celów

Profesor Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS, Przewodniczący Rady Rektorów  ERUA na Szczycie ERUA 2024
Profesor Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS, Przewodniczący Rady Rektorów ERUA na Szczycie ERUA 2024

Aby osiągnąć nasze cele, musimy pracować razem. Podczas uroczystego otwarcia Szczytu, Profesor Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS i Przewodniczący Rady Rektorów ERUA, podkreślił znaczenie współpracy w ramach stowarzyszenia:

„Współpraca to sedno naszego stowarzyszenia. Dzięki współpracy pomiędzy rożnymi dyscyplinami i obszarami, możemy stworzyć nowe pomysły i rozwiązania. Duch współpracy inspiruje nas do dzielenia się wiedzą i ekspertyzą, i pomaga nam bardziej efektywnie rozwiązywać złożone problemy.

Gdy ludzie reprezentujący różne dziedziny spotykają się, wnoszą unikalne metody i spostrzeżenia, co sprzyja tworzeniu się bardziej innowacyjnego środowiska. Taka współpraca nie tylko wzmacnia nasze naukowe wysiłki, ale również buduje silną sieć profesjonalistów, którzy wspierają się wzajemnie i uczą się od siebie na wzajem. Stowarzyszenie również pomaga nam w łączeniu naszych zasobów i mocnych stron, dzięki czemu jesteśmy lepiej przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami.”

  • Logo of the European Reform University Alliance
  • Logo Dofinansowane przez Unię Europejską

ER-UA – Wzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi

Podczas Szczytu ERUA do zespołu Uniwersytetu SWPS dołączyli naukowcy z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki oraz Uniwersytetu KROK w Kijowie, którzy uczestniczą w projekcie „ER-UA Wzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich”, finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Celem projektu ER-UA jest budowanie pomostu między uczelniami ukraińskimi a sojuszem ERUA i Uniwersytetami Europejskimi, który umożliwi stworzenie bezpośredniej siatki współpracy pomiędzy reprezentantami uniwersytetów ukraińskich i członkami stowarzyszenia ERUA.

Przeczytaj więcej o projekcie  

  • Logotypu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej