Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Technologie w służbie lepszego życia. Po konferencji „Innowacje Społeczne. Akademia – Technologia – Społeczeństwo”

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Notatka-po-konferencji-Innowacje.jpg

Za nami pierwsza edycja kwietniowej konferencji „Innowacje Społeczne. Akademia – Technologia – Społeczeństwo”. To spektakularne wydarzenie naukowe ukierunkowane było na tworzenie płaszczyzny dialogu międzysektorowego, w którym w dniach 6 i 7 kwietnia 2022 r. głos zabrali zarówno teoretycy, jak i praktycy. Wielość perspektyw wybrzmiała w trzech różnych blokach tematycznych, nawiązujących do tytułu konferencji (akademia, technologia i społeczeństwo), podczas których wyłonił się złożony i wielowymiarowy obraz innowacji społecznych. Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom. Poniżej wspominamy i przybliżamy wybrane prelekcje, które otrzymały najwięcej głosów od widzów w pokonferencyjnej ankiecie.

Innowacje społeczne – czyli co?

Dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr rozpoczął spotkanie od niezwykle trudnego zadania: próby zdefiniowania innowacji społecznych. Wśród najważniejszych elementów określających działania w tym obszarze wymienione zostały: współpraca, kształtowanie nowych relacji, odpowiedź na potrzeby społeczne oraz powodowanie stałej zmiany. Prelegent wspomniał o tym, że sposób myślenia o innowacjach społecznych odbiega od dotychczasowego myślenia o ulepszeniach technologicznych. Nowa perspektywa koncentruje się wokół wpływu na społeczeństwo i środowisko – to właśnie ten komponent impaktu społecznego jest dziś kluczowy dla innowacji.

Podobny wątek poruszyła Zuzanna Skalska, wskazując na wspólne cechy designu i innowacji. Design często bowiem ulepsza rzeczy na poziomie produktowym i estetycznym, podczas gdy podstawowym zadaniem projektowania użytkowego jest tworzenie rzeczy funkcjonalnych. Podobnie rzecz ma się z innowacją, której celem jest odpowiadanie na potrzeby ludzi. Razem tworzą kulturę działania prowadzącą do rozwoju społeczeństwa. Z prezentacji prelegentki wyłonił się obiecujący obraz przyszłości uwspólnionej, w której konsumpcjonizm ewoluuje w kontrybucjonizm.

Technologie, które ulepszają życie

Dr Konrad Maj opowiadał zebranym o ekonomii współdzielenia. Okazuje się, że rozwój tej dziedziny jest zależny m.in. od zaufania społecznego, które w naszym kraju pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Wśród czynników motywujących do korzystania z rozwiązań ekonomii współdzielenia znalazły się także powody ekonomiczne, świadomość ekologiczna oraz potrzeba integracji społecznej. Zaufanie do współdzielenia natomiast wzrasta wraz z ilością pozytywnych doświadczeń podczas korzystania z rozwiązań.

Marta Przybylska z Mapdesign przybliżyła uczestnikom konferencji wyzwania projektowania małej architektury o pozytywnym wpływie społecznym. Opowiedziała o nich z perspektywy praktyka, który we własnej pracowni tworzy propozycje wykorzystania technologii smart dla poprawy jakości życia w miastach. Tworzy design wrażliwy społecznie, który odpowiada na zmieniające się potrzeby mieszkańców miast. Największym wyzwaniem według architektki jest nie sam pomysł, lecz możliwość jego realizacji.

Jak skutecznie zapobiegać przemocy rówieśniczej?

Kolejna wyróżniona prelekcja dotyczyła innowacji społecznej RESQL. To aplikacja służąca anonimowemu zgłaszaniu przemocy rówieśniczej w szkołach. Według dr Małgorzaty Wójcik, współtwórczyni aplikacji, przyczynkiem do zaprojektowania tego rozwiązania był niski poziom interwencji pośród świadków bullyingu. Dzięki aplikacji natomiast zgłaszanie przemocy stało się łatwe i poufne, a świadkowie w mniejszym stopniu narażeni są na represje ze strony rówieśników. Innowacja okazała się sukcesem i przyniosła wymierne korzyści w walce z przemocą w szkołach.

Temat przemocy rówieśniczej został również przedstawiony w projekcie studenckim „Interaktywne systemy wspierania bullyingowych interwencji” prowadzonym przez zespół badawczy BAP (Bullying and Parenting). Projekt ten zakłada wsparcie edukacji psychologicznej skierowane do rodziców, które umożliwi lepsze rozumienie swojego dziecka w kontekście problemu bullyingu. Ponadto dostarczy praktycznych narzędzi postępowania i zaangażuje rodziców w proces przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Zobacz nagranie z konferencji

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią wszystkich wystąpień zaproszonych gości.