Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dzieje i obecna faza konfliktu izraelsko-palestyńskiego

 

O konferencji Zapisz się

Obowiązują zapisy:

Limit miejsc na udział stacjonarny został wyczerpany! Zaprszamy do udziału online.

Języki wydarzenia: polski i angielski

Widok na Jerozolimę przez drut kolczasty

O konferencji

Zapraszamy na interdyscyplinarną międzynarodową konferencję naukową poświęconą relacjom izraelsko-palestyńskim. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet SWPS. Patronat nad konferencją objęły Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności SpołecznejKomisja ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Komisja ds. Międzynarodowych Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW).

Celem spotkania jest debata dotycząca konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zaliczanego przez psychologów społecznych i politologów do kategorii konfliktów nierozwiązywalnych. Pojęcie to stanowi układ odniesienia książki autorstwa prof. Daniela Bar-Tala z Uniwersytetu w Tel Awiwie „Złudzenia niszczące życie. O konflikcie państwa Izraelskiego z Palestyńczykami” wydanej niedawno przez Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pierwsza sesja poświęcona będzie historii konfliktu z perspektywy izraelskiej i palestyńskiej. Wezmą w niej udział politolodzy z Uniwersytetu w Tel Awiwie, prof. Daniel Bar-Tal i prof. Amal Jamal. Uczestnicy drugiej sesji będą dyskutować na temat trwającej obecnie fazy konfliktu, zapoczątkowanej przez napaść Hamasu na południową część Izraela 7 października 2023 r., a następnie spotęgowanej izraelską wojną w Strefie Gazy.

W wydarzeniu można uczestniczyć stacjonarnie oraz online. Udział w dyskusji będzie możliwy jedynie dla osób uczestniczących w konferencji stacjonarnie.

Liczba miejsc dla uczestników stacjonarnych jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zaproszenia pozostałych chętnych do udziału zdalnego.

Program

 1. Otwarcie konferencji

  Powitanie

  prof. dr hab. Roman Cieślak
  rektor Uniwersytetu SWPS, przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP

  Wprowadzenie

  prof. dr hab. Janusz Reykowski
 2. Sesja I: Wystąpienia
  prof. dr hab. Maria Jarymowicz – prowadząca

  Sinking Into the Honey Trap: The Case of the Israeli–Palestinian Conflict (prelekcja w języku angielskim)

  prof. Daniel Bar-Tal
  Uniwersytet w Tel Awiwie

  The Palestinian Tragedy and the Aspirations for Liberation in Dark Times (prelekcja online w języku angielskim i pytania z sali)

  prof. Amal Jamal
  Uniwersytet w Tel Awiwie

  Międzynarodowe tło polityczne i prawne konfliktu w Palestynie

  prof. dr hab. Klaus Bachmann
  Uniwersytet SWPS

  Pytania z sali

 3. Lunch
 4. Sesja II: Przyczyny i następstwa obecnej fazy wojny pomiędzy Izraelem i Hamasem – debata
  dr Marcin Zaborski – prowadzący
  Uniwersytet SWPS
  prof. dr hab. Klaus Bachmann
  Uniwersytet SWPS
  prof. Daniel Bar-Tal
  Uniwersytet w Tel Awiwie
  dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
  Uniwersytet Warszawski
  dr Dominika Blachnicka-Ciacek
  Uniwersytet Warszawski
  dr hab. Teresa Gardocka, prof. USWPS
  Uniwersytet SWPS
  Konstanty Gebert
  „Kultura Liberalna”
 5. Dyskusja i pytania z sali
 6. Podsumowanie i zakończenie konferencji
  prof. dr hab. Maria Jarymowicz

Przedstawiciele organizatorów

Roman Cieślak
prof. dr hab.
Roman Cieślak
Psycholog, nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych. Rektor Uniwersytetu SWPS od 2016 r., w latach 2012–2016 prorektor ds. nauki. Profesor wizytujący i były dyrektor ds. badań w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs. Naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz skutkami zdarzeń traumatycznych. Wraz z założonym przez siebie zespołem StresLab tworzy, implementuje i ocenia efektywność internetowych interwencji psychologicznych dotyczących zdrowia i dobrostanu. Członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych. Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP.

Prelegenci

Klaus Bachmann
prof. dr hab.
Klaus Bachmann
Profesor nauk społecznych na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w problematyce sprawiedliwości w czasach transformacji i międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a także w studiach nad konfliktami. Wcześniej wykładowca i badacz m.in. na Uniwersytecie Johna Hopkinsa (Waszyngton, Boston), Uniwersytetach w Stellenbosch, Bordeaux, Wiedniu, Wrocławiu i Uniwersytecie Renmin (Pekin). Niedawno opublikował pierwszą w historii anglojęzyczną historię Rwandy w wydawnictwie Taylor and Francis, a obecnie pracuje nad monografią porównawczą o ludobójstwie w Rwandzie.
Daniel Bar-Tal
prof.
Daniel Bar-Tal
Emerytowany profesor Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Tel Awiwie. Jego zainteresowania naukowe obejmują psychologię polityczną i społeczną, a badania dotyczą społeczno-psychologicznych podstaw nierozwiązywalnych konfliktów i procesu budowania pokoju. W ostatnim czasie skupił się przede wszystkim na badaniu powiązań między konfliktem a autorytaryzmem. Twórca systematycznej i całościowej koncepcji dynamiki krwawych i trwałych konfliktów etnicznych. Autorytet w kwestii konfliktu izraelsko-arabsko-palestyńskiego. Autor ponad 25 książek oraz ponad 250 artykułów i rozdziałów w najważniejszych czasopismach, książkach i encyklopediach psychologicznych o charakterze społecznym i politycznym. Pełnił funkcję prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej i otrzymał liczne nagrody za osiągnięcia naukowe. W grudniu 2023 r. swoją polską premierę miała jego najnowsza publikacja „Złudzenia niszczące życie. O konflikcie państwa izraelskiego z Palestyńczykami”.
Michał Bilewicz
dr hab., prof. UW
Michał Bilewicz
Psycholog społeczny. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce mowy nienawiści, uprzedzeń i stereotypów. W 2021 r. został laureatem nagrody im. Nevitta Sanforda Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej (ISPP). Pracował w nowojorskiej New School for Social Research (jako stypendysta Fulbrighta), na Uniwersytecie w Jenie (jako stypendysta DAAD) oraz na Uniwersytecie w Lipsku. Przez wiele lat był afiliowanym profesorem na University of Delaware. Jego publikacje naukowe ukazywały się m.in. na łamach „Journal of Personality and Social Psychology”, „Aggressive Behavior” i „Political Psychology”. Pisywał też teksty popularnonaukowe i publicystyczne dla „Washington Post”, „Gazety Wyborczej oraz „Haaretz”.
Dominika Blachnicka-Ciacek
dr
Dominika Blachnicka-Ciacek
Socjolożka wizualna. Naukowo zajmuje się badaniem afektywnych wymiarów mobilności. W swoich badaniach skupia się na roli pamięci, miejsca, narracji politycznych i konfliktu w kształtowaniu przynależności i wykluczenia wśród społeczności uchodźczych i imigranckich. Interesuje się także relacjami między diasporami a krajami pochodzenia, zwłaszcza w obliczu konfliktów, oraz społecznymi wymiarami kryzysu klimatycznego.
Teresa Gardocka
dr hab., prof. USWPS
Teresa Gardocka
Prawniczka, specjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Dyrektorka Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Autorka wielu publikacji, m.in.: „Postępowanie karne” (2005), „Dylematy praw człowieka” (2009), „Mowa nienawiści a wolność słowa” (2010), „Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość” (2010) oraz „Prawa mniejszości narodowych” (2011).
Konstanty Gebert
 
Konstanty Gebert
Psycholog. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” (od jej powstania do 2022 r.) oraz innych mediów. Obecnie stały współpracownik „Kultury Liberalnej”. Założyciel (1997) i pierwszy redaktor naczelny żydowskiego miesięcznika „Midrasz”. Współzałożyciel Żydowskiego Uniwersytetu Latającego (1979), NSZZ PNTiO (wrzesień 1980) oraz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (1989). W stanie wojennym, pod pseudonimem Dawid Warszawski, był redaktorem i dziennikarzem podziemnego dwutygodnika KOS i innych tytułów drugiego obiegu. Opublikował ponad 2000 artykułów w prasie polskiej i ponad 200 w międzynarodowej. Autor kilkunastu książek. Za „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło” (Agora 2022) otrzymał nagrody im. Beaty Pawlak, Klio, im. Marcina Króla, im. Jana Długosza oraz im. Józefa Tischnera. Jego najnowsze książki to „Spodnie i tałes” (Austeria 2022) oraz „Pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela” (Agora 2023). Jest twórcą pierwszego polskiego podcastu o Izraelu „Ziemia zbyt obiecana”.
Amal Jamal
prof.
Amal Jamal
Profesor i były dyrektor (w latach 2006-2009) Szkoły Nauk Politycznych, Spraw Rządu i Międzynarodowych (School of Political Science, Government and International Affairs) na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Dyrektor instytutu badającego relacje żydowsko-arabskie, Walter Lebach Institute for the Study of Jewish-Arab Coexistence. Redaktor naczelny wiodącego hebrajskiego czasopisma politologicznego „The Public Sphere”. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię polityki, komunikację polityczną, społeczeństwo obywatelskie, demokratyzację i liberalizację społeczną, ruchy społeczne, studia postkolonialne, przemysł kulturowy i nacjonalizm mniejszości. Publikował na te tematy w językach: angielskim, niemieckim, hebrajskim, francuskim i arabskim. Jego najnowsze książki to „Reconstructing the Civic: Palestinian Civil Activism in Israel” (2020, SUNY), która zdobyła nagrodę Izraelskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (Israel Political Science Association), oraz „Między świadomością narodową a doświadczeniem obywatelskim: Polityczny realizm Palestyńczyków w Izraelu” (2020 w języku hebrajskim). Obecnie prof. Jamal pracuje nad dwiema kolejnymi książkami: „Dialektyczną relacją między żydowską polityką Izraela a etycznym światopoglądem żydowskich filozofów w diasporze” i „Polityką kultury palestyńskiej w Izraelu” dla Cambridge University Press.
Maria Jarymowicz
prof. dr hab.
Maria Jarymowicz
Profesor psychologii. W latach 1993-2012 profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszwskiego, a w latach 1996-2007 – Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Kierowała Katedrą Psychologii Osobowości i Zespołem Badań nad Tożsamością Osobistą i Społeczną UW. Była członkinią zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej (European Association of Social Psychology). Współpracowała z badaczami Francji, USA i Izraela. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP z okazji roku Marii Skłodowskiej-Curie. Prowadziła badania m.in. nad uprzedzeniami wobec obcych oraz uwarunkowaniami otwartości na innych i altruizmu. Ich podsumowanie zawiera współautorska książka „Uprzedzenia, wrogość czy harmonia społeczna?” (Maria Jarymowicz, Anna Szuster).
Janusz Reykowski
prof. dr hab.
Janusz Reykowski
Profesor psychologii. Założyciel Katedry Psychologii Osobowości UW, Instytutu Psychologii PAN oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie do 2013 r. pełnił funkcję przewodniczącego rady programowej. Visiting profesor licznych uniwersytetów USA i Europy, wykładał także w na Uniwersytecie w Pekinie i w Kyoto. Nauczyciel ponad 150 przyszłych nauczycieli akademickich. Twórca regulacyjnej teorii osobowości. Autor wybitnych dzieł i licznych prac dotyczących zachowań prospołecznych, problematyki powstawania i rozwiązywania konfliktów, a także uwarunkowań postaw demokratycznych. Członek korespondent PAN, Akademii Europejskiej oraz członek tytularny L’Academie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres. Członek zarządu, a później prezydent International Society of Political Psychology. Laureat licznych nagród, w tym Morton Deutsch Award for Social Justice przyznanej przez Columbia University. Współprzewodniczący stolika politycznego obrad Okrągłego Stołu.
Marcin Zaborski
dr
Marcin Zaborski
Politolog, dziennikarz. Zajmuje się komunikowaniem społecznym i politycznym, polityką wobec przeszłości i pamięcią społeczną. Specjalizuje się w badaniach miejsc pamięci i ekspozycji muzealnych. Prowadzi także analizy archiwalnych wydań czasopism dla dzieci (w tym przedwojennych). Jest związany z Instytutem Nauk Społecznych, Katedrą Mediów i Kultury oraz Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS. Pracuje w redakcji telewizji TVN24. Wcześniej prowadził programy w radiowej Trójce (2000-2016), TVP Historia (2015-2016) i RMF FM (2016-2021). Publikował w „Dzienniku. Gazecie Prawnej” i w magazynie „Newsweek. Psychologia”.

Zapisz się na konferencję

Organizator

 • Uniwersytet SWPS, logo

Patroni

 • KRASP, logo
 • RGNiSW, logo

Miejsce

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
aula im. prof. Jana Strelaua (S305)