Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Tytuł profesora dla Romana Cieślaka

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/roman_cieslak_6.jpg

Z radością informujemy, że Roman Cieślak – rektor naszej uczelni i pracownik akademicki Wydziału Psychologii – otrzymał tytuł naukowy profesora. Postanowienie w tej sprawie wydał prezydent Andrzej Duda. O nominacji profesorskiej zadecydował bogaty dorobek akademicki, wysokiej jakości badania oraz publikacje naukowe ocenione przez Centralną Komisję ds. Spraw Stopni i Tytułów. Serdecznie gratulujemy!

Prof. Roman Cieślak – uniwersytet, nauka, psychologia

Prof. Roman Cieślak jest związany z Uniwersytetem SWPS od 20 lat. Pracował w Katedrze Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2010 roku. Od 2012 roku pełnił w uczelni funkcję prorektora ds. nauki. W tym czasie uczelnia intensywnie rozwijała swoją pozycję akademicką, między innymi dzięki promowaniu wśród naukowców i studentów aktywności grantowej, wdrażaniu odważnych inicjatyw wpierających naukę oraz wspieraniu międzynarodowej aktywności publikacyjnej. We wrześniu 2016 roku objął stanowisko rektora Uniwersytetu SWPS, kontynuując ambitną działalność badawczą.

Praca badawcza

Prof. Roman Cieślak naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem w pracy, wypaleniem zawodowym oraz tym, jak ludzie radzą sobie w obliczu traumatycznych wydarzeń. Jego badania pokazują, jakie zasoby społeczne i poznawcze są wykorzystywane w przystosowaniu się do trudnych sytuacji. W tym kontekście analizuje rolę wsparcia społecznego i przekonań o własnej skuteczności.

Wraz z kierowanym przez niego zespołem StresLab, zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem.

Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują, prowadząc wspólne projekty badawcze i publikacyjne.

 

Publikacje i projekty naukowe

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w cenionych czasopismach naukowych, m.in. „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, „Behaviour Research and Therapy”, „Journal of Vocational Behavior”, „Journal of Nervous and Mental Disease”, „Military Psychology”, „Journal of Clinical Psychology”. Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Aktywnie uczestniczy w życiu akademickim. Był m.in. członkiem zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST), oraz i European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT). Pracuje w radach redakcyjnych kilku czasopism, m.in. „Stress and Health”, „Anxiety, Stress, & Coping”.