Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Tytuł doktora honoris causa dla prof. Bogdana Wojciszke

float_intro: images-old/2015/Nagrody/Wojciszke_hanoris_cause_ok.jpg

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke związany z Uniwersytetem SWPS w Sopocie, jeden z najbardziej utytułowanych profesorów w polskiej psychologii, otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To kolejne ważne wyróżnienie dla tego wybitnego specjalisty w dziedzinie psychologii społecznej, laureata „polskiego Nobla”, badacza ludzkich zachowań m.in. w obszarze miłości, statusu i władzy czy zasad dokonywania ocen moralnych. Uroczystość odbyła się 12 października 2021 r. Rektor UKW w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny podkreślił nie tylko fakt niepodważalnych dokonań naukowych prof. Wojciszke, lecz także jego zasługi na rzecz bydgoskiej uczelni.

Światowy autorytet w dziedzinie badania procesu społecznego

Władze uczelni oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy postanowiły uhonorować prof. dr. hab. Bogdana Wojciszke tytułem doktora honoris causa. Przyznana godność jest wyrazem wielkiego szacunku dla jego ogromnych dokonań naukowych, a także wkładu w rozwój uczelni. 

DSC 3618
fot. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

„Profesor Bogdan Wojciszke jest badaczem, którego prace z zakresu psychologii weszły do głównego nurtu badań naukowych, stały się przedmiotem dyskusji na forum międzynarodowym i inspiracją do badań empirycznych dla całej społeczności badaczy poznania społecznego na świecie […]. Zasługi Pana Profesora dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i bydgoskiej psychologii są nieocenione. Należał do grona osób, które sprzyjały tworzeniu studiów psychologicznych w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jako ekspert wydał także przesądzającą opinię o przyznaniu ówczesnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii” – argumentował rektor UKW w Bydgoszczy w pisemnym uzasadnieniu.

Prof. Wojciszke na UKW
fot. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 

Serdecznie gratulując Panu Profesorowi Bogdanowi Wojciszke przyznania tytułu doktora honoris causa, jednocześnie składam wyrazy szacunku i podziękowania za ogromny wkład, jaki praca naukowa Pana Profesora ma zarówno dla polskiej, jak i światowej psychologii. Szczególnie dziękuję za wkład w rozwój naszego sopockiego Wydziału.

dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS
dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie

Jeden z najbardziej cenionych psychologów w Polsce

Prof. Bogdan Wojciszke należy do najbardziej cenionych i zarazem najczęściej cytowanych psychologów w Polsce. Z napisanych przez niego podręczników akademickich „Psychologia społeczna” i „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” uczą się kolejne pokolenia studentów na większości uczelni w kraju. Profesor od lat poświęca się również ważnej misji popularyzowania wiedzy psychologicznej – jest autorem wziętych książek popularnonaukowych, tj.: „Alfabet miłości”, „Psychologia miłości” czy „Kobieta zmienną jest”. Stypendysta Fundacji Humboldta. W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie.

Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych Profesora znajduje się m.in. teoria, która zmieniła podstawy psychologii i od ponad 25 lat kształtuje kierunki obecnych i przyszłych badań. Mowa o modelu dwuwymiarowości ludzkiego poznania społecznego, zakładającego, że spostrzeganie ludzi przebiega na wymiarze sprawczości i wspólnotowości. Te dwa wymiary pozostają niezależne względem siebie, są też powszechnie obecne w spostrzeganiu innych. Model poznania społecznego szybko stał się dominującą teorią w psychologii społecznej, mającą praktyczne zastosowanie m.in. w badaniach stereotypów, uprzedzeń, relacji w grupie oraz między grupami.

To niezwykłe osiągnięcie naukowe zostało nagrodzone w 2016 r. „polskim Noblem”, czyli nagrodą przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej za odkrycia naukowe, które przesuwają granice ludzkiego poznania i otwierają nowe perspektywy badawcze. W 2015 r. prof. Wojciszke znalazł się w gronie wybitnych akademików, których uhonorowano Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Doceniono pracę włożoną w rozwój i poprawę jakości kształcenia, a także aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych.

Zobacz pełny biogram prof. Bogdana Wojciszke