Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Tytuł doktora honoris causa dla prof. Bogdana Wojciszke

float_intro: images-old/2015/Nagrody/Wojciszke_hanoris_cause_ok.jpg

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke związany z Uniwersytetem SWPS w Sopocie, jeden z najbardziej utytułowanych profesorów w polskiej psychologii, otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To kolejne ważne wyróżnienie dla tego wybitnego specjalisty w dziedzinie psychologii społecznej, laureata „polskiego Nobla”, badacza ludzkich zachowań m.in. w obszarze miłości, statusu i władzy czy zasad dokonywania ocen moralnych. Uroczystość odbyła się 12 października 2021 r. Rektor UKW w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny podkreślił nie tylko fakt niepodważalnych dokonań naukowych prof. Wojciszke, lecz także jego zasługi na rzecz bydgoskiej uczelni.

Światowy autorytet w dziedzinie badania procesu społecznego

Władze uczelni oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy postanowiły uhonorować prof. dr. hab. Bogdana Wojciszke tytułem doktora honoris causa. Przyznana godność jest wyrazem wielkiego szacunku dla jego ogromnych dokonań naukowych, a także wkładu w rozwój uczelni. 

DSC 3618
fot. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

„Profesor Bogdan Wojciszke jest badaczem, którego prace z zakresu psychologii weszły do głównego nurtu badań naukowych, stały się przedmiotem dyskusji na forum międzynarodowym i inspiracją do badań empirycznych dla całej społeczności badaczy poznania społecznego na świecie […]. Zasługi Pana Profesora dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i bydgoskiej psychologii są nieocenione. Należał do grona osób, które sprzyjały tworzeniu studiów psychologicznych w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jako ekspert wydał także przesądzającą opinię o przyznaniu ówczesnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii” – argumentował rektor UKW w Bydgoszczy w pisemnym uzasadnieniu.

Prof. Wojciszke na UKW
fot. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 

Serdecznie gratulując Panu Profesorowi Bogdanowi Wojciszke przyznania tytułu doktora honoris causa, jednocześnie składam wyrazy szacunku i podziękowania za ogromny wkład, jaki praca naukowa Pana Profesora ma zarówno dla polskiej, jak i światowej psychologii. Szczególnie dziękuję za wkład w rozwój naszego sopockiego Wydziału.

dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS
dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie

Jeden z najbardziej cenionych psychologów w Polsce

Prof. Bogdan Wojciszke należy do najbardziej cenionych i zarazem najczęściej cytowanych psychologów w Polsce. Z napisanych przez niego podręczników akademickich „Psychologia społeczna” i „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” uczą się kolejne pokolenia studentów na większości uczelni w kraju. Profesor od lat poświęca się również ważnej misji popularyzowania wiedzy psychologicznej – jest autorem wziętych książek popularnonaukowych, tj.: „Alfabet miłości”, „Psychologia miłości” czy „Kobieta zmienną jest”. Stypendysta Fundacji Humboldta. W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie.

Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych Profesora znajduje się m.in. teoria, która zmieniła podstawy psychologii i od ponad 25 lat kształtuje kierunki obecnych i przyszłych badań. Mowa o modelu dwuwymiarowości ludzkiego poznania społecznego, zakładającego, że spostrzeganie ludzi przebiega na wymiarze sprawczości i wspólnotowości. Te dwa wymiary pozostają niezależne względem siebie, są też powszechnie obecne w spostrzeganiu innych. Model poznania społecznego szybko stał się dominującą teorią w psychologii społecznej, mającą praktyczne zastosowanie m.in. w badaniach stereotypów, uprzedzeń, relacji w grupie oraz między grupami.

To niezwykłe osiągnięcie naukowe zostało nagrodzone w 2016 r. „polskim Noblem”, czyli nagrodą przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej za odkrycia naukowe, które przesuwają granice ludzkiego poznania i otwierają nowe perspektywy badawcze. W 2015 r. prof. Wojciszke znalazł się w gronie wybitnych akademików, których uhonorowano Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Doceniono pracę włożoną w rozwój i poprawę jakości kształcenia, a także aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych.

Zobacz pełny biogram prof. Bogdana Wojciszke