Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Wyróżniająca ocena dla kulturoznawstwa

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/klaski.jpg

Kulturoznawstwo w SWPS otrzymało ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji nadzorującej jakość kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych, aż w siedmiu kierunek uzyskał maksymalną liczbę punktów. To pierwsze studia z tego zakresu z tak wysoką oceną w historii działalności Komisji.

Jedyne takie kulturoznawstwo w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna – to tylko niektóre z obszarów ocenianych przez PKA podczas procedury akredytacyjnej. Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych spełnia wszystkie kryteria jakościowe przyjete przez Komisję – siedem z ośmiu na poziomie wyróżniającym.

Prezydium bardzo wysoko oceniło nowatorskie programy studiów I i II stopnia, efekty kształcenia oraz sposoby ich weryfikacji. Doceniło wybitnych dydaktyków i naukowców oraz jakość prowadzonych przez nich badań. Zwróciło także uwagę na wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

– Ocena wyróżniająca stanowi potwierdzenie naszej wyjątkowej pozycji. Jest także efektem wysiłków całego wydziału. Będzie nas dopingować do dalszej pracy. Mamy też nadzieję, że okaże się zachętą dla osób poszukujących pomysłu na siebie. Jesteśmy przekonani, że nasze studia mogą być jego częścią – mówi dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa.

Kulturoznawstwo w SWPS jest bardzo dobrze funkcjonującym kierunkiem, kształcącym na wysokim poziomie zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia. Mocno podkreślany aspekt przekazywania praktycznych umiejętności jest najsilniejszym atutem kierunku. Program studiów umożliwia przede wszystkim zdobycie umiejętności diagnostycznych, pozwalających absolwentom na odnalezienie się na zmiennym rynku pracy i dostosowanie nabytej wiedzy do konkretnych potrzeb zawodowych.

fragment raportu z wizytacji PKA

Interdyscyplinarne studia w praktyce

Studia kulturoznawcze na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych są adresowane do osób, które interesują się kulturą i zamierzają związać z nią swoją karierę zawodową. Program kładzie szczególny nacisk na umiejętności praktyczne, czyli krytyczne myślenie, samodzielność oraz zdolność pracy w grupie. PKA podkreśliła, że jest to najsilniejszy atut kierunku.

Nasi studenci zdobywają rzetelną wiedzę na temat funkcjonowania kluczowych obszarów kultury. Ich wiedza nie ogranicza się do przeszłości i obszaru kultury wysokiej. Poznają najnowsze trendy popkulturowe i mechanizmy związane z przemianami obszaru mediów. Realizują projekty badawcze i twórcze, zdobywają szeroką wiedzę z zakresu polityki kulturalnej, zarządzania instytucjami kultury i marketingu, dzięki czemu studia nabierają interdyscyplinarnego wymiaru.