Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Medyczne prawo karne

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/medyczne-prawo-karne-TOP.jpg

Kto ponosi odpowiedzialność karną za błędy medyczne, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem tajemnicy lekarskiej, czy można leczyć wbrew woli chorego, jak wyglądają regulacje prawne dotyczące stosowania medycyny alternatywnej i czy wszystkie zabiegi medycyny estetycznej są legalne – najnowsza publikacja pod redakcją Teresy Gardockiej i Dariusza Jagiełły „Medyczne prawo karne” jest próbą odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z leczeniem.

Kontrowersyjne zagadnienia medyczne – naukowa argumentacja 

Zagadnienia związane z leczeniem budzą wiele kontrowersji, nie tylko wśród lekarzy i pacjentów, lecz także wśród prawników. Mają one podłoże światopoglądowe i ideologiczne, dotyczą sytuacji trudnych, nieoczywistych, często związanych z zagrożeniem życia lub śmiercią.

„Autorzy podjęli ambitny trud zmierzenia się z problemiami, które występują w prawie medycznym, a odnoszą się do jego aspektów prawnokarnych. Podjęte tematy mają poważne znaczenie dla lekarzy, prawników, a także pacjentów. Autorzy podeszli do realizacji swoich zadań z profesjonalnym zaangażowaniem, unikając głoszenia poglądów skażonych ideologią, czy światopoglądem, co warto podkreślić” – napisał w recenzji prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc.

Książka skierowana jest do wszystkich osób związanych ze światem medycznym, lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów instytucji świadczących usługi medyczne, prawników i biegłych sądowych. To także ciekawa lektura dla wszystkich potencjalnych pacjentów, gdyż większość z omawianych tu kwestii dotyczy sytuacji, w których może się znaleźć każdy z nas.

medyczne prawo karne smallKsiążka została wydana nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. Publikację dofinansowano z funduszy Uniwersytetu SWPS. 

Redakcja

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, administracji publicznej i polityki społecznej oraz etyki prawniczej i pracowniczej.

dr Dariusz Jagiełło – radca prawny, specjalista prawa i postępowania karnego oraz kryminalistyki i kryminologii. Ukończył aplikację prokuratorską złożeniem państwowego egzaminu prokuratorskiego. Od 2011 r. czynnie wykonuje zawód radcy prawnego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kryminalistyki, kryminologii, psychologicznych aspektów przesłuchań, wersji śledczych, zwalczania przestępczości, prawa zamówień publicznych oraz prawa dowodowego w procesie karnym.