Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zamęt w wymiarze sprawiedliwości prawnej

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/zamet-w-sprawiedliwosci-karnej-TOP.jpg

Reforma procesu karnego wprowadziła spory zamęt w wymiarze sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania wywołały burzliwą polemikę i były przyczynkiem do wielu sporów. Jednakże decyzja o odwróceniu reformy i sposób, w jaki zostało to zrobione, wydają się równie kontrowersyjne.

Najnowsza publikacja prawników z Uniwersytetu SWPS „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” jest próbą analizy całej sytuacji – nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, a następnie usunięcia wprowadzonych zmian w 2016 roku.

Czy zmiana karnych przepisów procesowych jest możliwa? 

„To co wydarzyło się z wprowadzeniem i usunięciem reformy z polskiego prawa jest rzeczą niebywałą, nowy model nie uzyskał bowiem szansy na sprawdzenie się w praktyce. Fakt ten stanowi jednak ostrzeżenie, że próba swoistego przewrotu prawnego bez przygotowania, bez przekonania społeczeństwa, bez starannej oceny przyjmowanych rozwiązań, a co gorsza bez prawnej legislacyjnej uczciwości, nie powinna się udać” piszą we wstępie redaktorzy monografii. W książce pokazują, co zostało zrobione źle, gdzie ustawodawca popełnił błąd, i wyjaśniają, dlaczego nie udało się wprowadzić w życie nowych karnych przepisów procesowych.

„Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” ukazał się w serii Monografie Prawnicze, skierowanej głównie do prawników zainteresowanych wnikliwym ujęciem konkretnych zagadnień prawnych.

zamet w wymiarze sprawiedliwosci smallKsiążka została wydana nakładem Wydawnictwa C.H.Beck. Publikację dofinansowano z funduszy Uniwersytetu SWPS. 

Redakcja

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, administracji publicznej i polityki społecznej oraz etyki prawniczej i pracowniczej.

dr Dariusz Jagiełło – radca prawny, specjalista prawa i postępowania karnego oraz kryminalistyki i kryminologii. Ukończył aplikację prokuratorską złożeniem państwowego egzaminu prokuratorskiego. Od 2011 r. czynnie wykonuje zawód radcy prawnego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kryminalistyki, kryminologii, psychologicznych aspektów przesłuchań, wersji śledczych, zwalczania przestępczości, prawa zamówień publicznych oraz prawa dowodowego w procesie karnym.

dr Piotr Herbowski – prawnik, zajmuje się kryminalistyką i postępowaniem karnym, a w szczególności wykorzystaniem wyników badań poligraficznych (wariograficznych) i czynności operacyjno-rozpoznawczych. Interesuje się taktyką prowadzenia czynności wykrywczych i dowodowych w sprawach kryminalnych. W poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z kryminalistyki, postępowania karnego, psychologii sądowej oraz czynności pozaprocesowych w postępowaniu przygotowawczym.