Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Projekt: Dobre Życie

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/dobre-zycie-kossakowska.jpg

Projekt: Dobre Życie to nowa publikacja dr Marleny Kossakowskiej, eksperta w zakresie psychologii pozytywnej z sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Jest to dziennik, którego celem jest poprawienie jakości życia osoby, która w nim uczestniczy, a tym samym promocja zdrowia psychicznego.

Projekt: Dobre Życie polega na regularnym wypełnianiu zadań i ćwiczeń zawartych w przeszło 100-stronicowym zeszycie. Wszystkie ćwiczenia zawarte w projekcie są opisane w artykułach naukowych i są już zweryfikowane empirycznie pod kątem ich skuteczności. Przez kolejnych 6 tygodni w dogodnej porze dnia uczestnik programu wypełnia poszczególne zadania zgodnie z zawartymi instrukcjami. Dotychczasowe badania pilotażowe wykazały, że osoby uczestniczące w Projekcie korzystają z kompetencji nabytych w trakcie jego wypełniania, co między innymi podnosi im satysfakcję z życia.

Poprawić swoje życie

Projekt jest przeznaczony dla osób zdrowych psychicznie, którzy pragną polepszyć swój dobrostan. Z badań nad zdrowiem psychicznym i dobrostanem osób dorosłych wynika bowiem, że prawie 20% osób, która nie ma postawionej diagnozy psychiatrycznej nie odczuwa również pełnego dobrostanu. Często natomiast odczuwają wiele dolegliwości natury psychicznej i somatycznej: mają obniżony nastrój, kłopoty ze snem, skarżą się na sensacje żołądkowe, bóle pleców, nadciśnienie tętnicze, rzadko odczuwają emocje pozytywne, zbyt często sięgają po alkohol i inne substancje odurzające, jednym słowem nie mając obiektywnych powodów do narzekania, nie czują się szczęśliwi.

Według Keyesa i Lopeza, psychologów amerykańskich, osoby takie charakteryzują się niepełnym zdrowiem psychicznym (languishing). Projekt Dobre Życie jest adresowany do tych osób, które chcą w sposób intencjonalny poprawić jakość swojego życia poprzez zapoznanie się z ćwiczeniami zwanymi interwencjami pozytywnymi.

Psychologia pozytywna i koncepcja PERMA Martina Seligmana

Projekt Dobre Życie powstał dzięki ideom psychologii pozytywnej, która zakłada, że człowiek jest w stanie sam pomóc sobie w budowaniu własnego dobrostanu i szczęścia. Są to fakty naukowe a wywodzą się z badań prowadzonych w, ostatnio bardzo popularnym, nurcie psychologii pozytywnej. Przedmiotem psychologii pozytywnej jest dobrostan, mierzony osobistym rozkwitem (ang. flourishing,Seligman, 2011). Psychologia pozytywna zajmuje się tzw. dobrym życiem, czyli życiem „pełną piersią”, ale też z pełną odpowiedzialnością. Zakłada, że ludzie są twórczy i zdolni, że potrafią cieszyć się życiem oraz, że istnieją trwałe zasoby i cechy w człowieku, które prowadzą do tego prawdziwego szczęścia (por. Trzebińska, 2008).

Niniejszy Projekt powstał na bazie koncepcji PERMA Martina Seligmana, profesora psychologii z Uniwersytetu Pensylwanii (Filadelfia, USA), u którego była na stażu naukowym kierownik grantu, dr Marlena Kossakowska. Według Martina Seligmana na pełne i prawdziwe szczęście, zwane przez psychologów dobrostanem składa się 5 rzeczy:

  1. pozytywne emocje doświadczane w życiu,
  2. dobre i satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi,
  3. sens w życiu,
  4. osiągnięcia życiowe,
  5. pełne zaangażowanie się w to, co się kocha robić, czyli realizowanie pasji życiowych.

400 dobre zycie kossakowskaPublikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Smak Słowa. Partnerem merytorycznym pracy jest Uniwersytet SWPS.
książka na stronie wydawnictwa »

O autorce

dr Marlena Kossakowska – psycholog zdrowia z sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią pozytywną, ale swoją drogę naukową (i jako praktyk) rozpoczęła od psychologii klinicznej i zdrowia. Jej najważniejsze zainteresowania badawcze koncentrują się wokół identyfikowania pozytywnych aspektów radzenia sobie ze stresem choroby przewlekłej. Zaadaptowała także kilka narzędzi badawczych z zakresu psychologii pozytywnej. Jest członkiem Zarządu International Positive Psychology Association (IPPA). W roku 2013 została nominowana do prestiżowej nagrody: Christopher Peterson Gold Medal przez International Positive Psychology Association. W latach 2013-2014 przebywa na stażu naukowym w Positive Psychology Center, University of Pennsylvania, Philadelphia PA, USA u dr. Martina Seligmana.