Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Mediacje obligatoryjne

float_intro: images-old/mediacje-obligatoryjne.jpg

Wysokie koszty postępowań sądowych i długi czas ich trwania sprawiają, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest utrudniony. To sprawia, że do rozwiązywania sporów coraz częściej wykorzystuje się mediacje, które wielu uważa za alternatywę odciążającą sądownictwo. Dr Katarzyna Antolak-Szymanski z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS wraz ze współautorami monografii podejmują próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wprowadzenia i stosowania mediacji obligatoryjnych.

Mediacje obligatoryjne

Mediacje są alternatywną metodą rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution – ADR). Co powoduje, że mediacje cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak nie są powszechnie wykorzystywane do rozwiązywania konfliktów? Mediacje z założenia są procedurą dobrowolną, co skutkuje wieloma wątpliwościami w razie wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących przymusu ich stosowania. Wówczas należałoby również odpowiedzieć na pytanie, jakie sprawy mogą być rozstrzygane z wykorzystaniem mediacji obligatoryjnych.

Lektura książki daje pełny przekrój rozwiązywania sporów za pomocą mediacji, zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Włoszech.

W publikacji podkreślony został również interdyscyplinarny charakter tej metody. Dr Katarzyna Antolak podkreśla, że mediacje obligatoryjne nie powinny być analizowane jedynie z perspektywy prawnej, ponieważ mają na nie wpływ także czynniki historyczne, polityczne, psychologiczne, kulturowe oraz socjologiczne.

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Wybór problematyki publikacji uważam za bardzo trafny, aktualny i ważny, zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to publikacja pionierska na polskim rynku, zaprojektowana z intencją przerzucenia pomostu pomiędzy światem legislacji i praktyką mediacji oraz połączenia perspektywy naukowej z optyką prawników i mediatorów. (...) Zaangażowanie badaczy reprezentujących różne środowiska naukowe, w tym polskie i zagraniczne, doświadczonych praktyków i mediatorów, uważam za duży atut recenzowanej publikacji. Uważam też, że jest to „przetarcie szlaków” dla dalszych inicjatyw tego typu, poszukujących synergii wynikającej z łączenia różnych ujęć, perspektyw i doświadczeń, co może przynieść rezultaty owocne naukowo i pożytki aplikacyjne w obszarze mediacji.

400px mediacje obligatoryjne Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.
Książka na stronie wydawcy »

O autorce

258 Katarzyna Antolak

dr Katarzyna Antolak-Szymanski

Prawnik, mediator, radca pracy. Specjalizuje się w problematyce mediacji. W szczególności interesuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów (ang. ADR) w sprawach cywilnych. Prowadzi analizy dopuszczalności oraz funkcjonowania obligatoryjnych form mediacji w ramach wybranych ustawodawstw. Zajmuje się popularyzacją tego sposobu rozwiązywania konfliktów przez jednostki i społeczeństwa w Europie. Jest współorganizatorem cyklicznych konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji. Pracowała jako asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Opublikowała kometarz do Ustawy o państwowej inspekcji pracy (wraz z T. Niedzińskim, 2016). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy, prawnych aspektów mediacji oraz postępowania cywilnego.