Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

The Impact of Migration on Poland

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/The_Impact_of_Miigration_on_Poland.jpg

Od rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku migracja między Polską a innymi krajami Unii znacznie wzrosła. Migracje mają ogromny wpływ nie tylko na kraje przyjmujące migrantów, ale również na kraje wysyłąjące. Nowa książka The Impact of Migration on Poland: EU Mobility and Social Change [Wpływ migracji na Polskę: mobilność w UE a zmiany społeczne] współautorstwa prof. Izabeli Grabowskiej i in. omawia społeczne aspekty zmian spowodowanych migracją.

Nietypowe spojrzenie na migrację

Jaki wpływ na społeczeństwo, kulturę, politykę i ekonomię współczesnej Polski ma międzynarodowa mobilność Polaków?

Książka „The Impact of Migration on Poland” oferuje nowe spojrzenie na zjawisko migracji, na to w jaki sposób wpływa ono na kraje wysyłające oraz dostarcza dogłębną analizę zmian, jakie zaszły i nadal zachodzą w Polsce od momentu wstąpienia do UE w 2004 roku. Autorzy analizują szereg trendów społecznych i ich przyczyny, po czym odwołują się do szczegółowych danych, aby zilustrować jaki wpływ na przyczyny tych trendów ma migracja. Autorzy starają się odpowiedzieć na fundamentalnych pytania, np. czy i jak polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej egalitarne i kosmopolityczne, jednocześnie argumentując, że dla niektórych segmentów społeczeństwa migracja ma bardzo duże znaczenie i może być jednocześnie czynnikiem wyrównującym szanse i otwierającym oczy na szerszy świat. Podczas gdy książka w dużej mierze skupia się na osobach, które pozostały w Polsce i ich wielorakich kontaktach z Polakami w innych krajach, rozdział 9 analizuje "polskie społeczeństwo za granicą" – koncept węższy niż "społeczność", w przypadku takich krajów jak Wielka Brytania, z kolei w rozdziale 10 rozważany jest wpływ imigracji na Polskę.

Książka napisana jest żywym i przystępnym językiem. Jest to ważna pozycja dla wszystkich zainteresowanych tematyką wpływu migracji na społeczeństwa, jak również dla studentów i naukowców badających mobilność w UE, teorię i metodologię migracji oraz problemy stojące przed współczesną Europą.

migrantionpoland 400Publikacja wydana przez UCLPRESS. Książka w formacie PDF dostępna na »

 

258 grabowska lusinska

O autorce

Dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS – socjolog i ekonomista. Zajmuje się badaniem rynku pracy, rozwojem i migracjami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu kompetencji oraz przechodzeniem osób młodych z edukacji na rynek pracy. Publikuje na temat karier zawodowych osób mobilnych, transferu kwalifikacji, młodych na rynku pracy, społecznych przekazów migracyjnych.

Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprzewodniczącą zarządu IMISCOE Research Network [Międzynarodowej Sieci Badawczej ds. Migracji, Integracji i Spójności Społecznej]. Współpracuje z Ernst & Young Business School w Bolonii w zakresie kształcenia Publicznych Służb Zatrudnienia, głównie EURES, europejskim portalem mobilności zawodowej. Doradza Powiatowym Urzędom Pracy w kwestiach związanych z profilowaniem ścieżek zawodowych osób bezrobotnych oraz ewaluowaniem praktyk rynku pracy. Jest ekspertem narodowym dla Komisji Europejskiej w nowej Europejskiej Klasyfikacji Kwalifikacji, Kompetencji i Zawodów ESCO.

Pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Jeste kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich oraz ośrodka badawczego Młodzi w Centrum LAB.