Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Artykuł prof. Karola Olejniczaka w zbiorze najczęściej cytowanych publikacji Bristol University Press

float_intro: images-old/highly-cited-articles-swps.jpg

Artykuł naukowy dr. hab. Karola Olejniczaka, profesora Uniwersytetu SWPSInstytutu Nauk Społecznych znalazł się w Highly Cited Article Collection – zbiorze najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych przez wydawnictwo Bristol University Press. Tekst pt. Policy labs: the next frontier of policy design and evaluation? (Laboratoria polityk – nowe perspektywy dla projektowania i ewaluacji polityk publicznych), po raz pierwszy ukazał się w czasopiśmie naukowym „Policy and Politics” w styczniu 2020 – nr 1(48).

Nowe możliwości polityk publicznych

Artykuł prof. Karola Olejniczaka analizuje potencjalne korzyści dla polityk publicznych, wynikające z połączenia tradycyjnych metod ewaluacji z działaniami prowadzonymi w tzw. laboratoriach polityk. Zespół prof. Olejniczaka na podstawie dostępnej literatury oraz doświadczeń dwudziestu wiodących laboratoriów z pięciu kontynentów badał, w jakim stopniu nowe podejścia stosowane przez laboratoria polityk pomagają:

  • oceniać efekty interwencji publicznych,
  • tłzrozumieć mechanizmy zmiany uruchamiane przez działania publiczne,
  • przełożyć wnioski z eksperymentów na tworzenie polityk publicznych.

Analiza wykazała, że łączenie tradycyjnych metod ewaluacji z nowymi podejściami stosowanymi przez laboratoria polityk, jest szansą na lepsze projektowanie i wdrażanie działań publicznych.

To kompleksowe opracowanie znalazło się w czołówce najczęściej cytowanych publikacji wydawnictwa w ubiegłym roku.

Główne wnioski z analizy, w tym procedura projektowania REACT, zostały z powodzeniem zastosowane w serii projektów gov_LAB, prowadzonych przez Uniwersytet SWPS dla polskich samorządów.

Dostęp do artykułu prof. Olejniczaka jest bezpłatny do 31 sierpnia 2021 r.

Bristol University Press i „Policy and Politics”

Misją Bristol University Press jest publikacja najwyższej jakości wyników badań naukowych w obszarze nauk społecznych i pokrewnych dziedzin. Wydawnictwo stara się, by artykuły niosły wartość poznawczą zarówno w zakresie teoretycznych rozważań, jak i praktyki wdrażania w życie wyników badań.

„Policy and Politics” jest wiodącym czasopismem, które promuje pogłębianie i zrozumienie dynamiki tworzenia polityk oraz ich wdrażania.  Dostarcza krytycznego, aktualnego i świeżego spojrzenia na zagadnienia związane z procesami powstawania polityk społecznych. Przyświeca mu także misja  wprowadzania progresywnych zmian socjalnych.

O autorze

258 Karol Olejniczak

dr hab. Karol Olejniczak – doktor habilitowany nauk o polityce publicznej i współzałożyciel firmy badawczej EGO s.c. – Evaluation for Government Organizations. Naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i szkoleń dla polskich, unijnych, amerykańskich i kanadyjskich instytucji publicznych. Autor szeregu publikacji naukowych, w tym sześciotomowej serii „Ministerstwa Uczące Się”. Publikował artykuły w takich czasopismach międzynarodowych, jak „Evaluation”, „American Journal of Evaluation”, „Policy & Politics”.

.