Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HaR"

O studiach

Judaistyka stosowana to kierunek dla wszystkich, którzy interesują się tematyką żydowską oraz problematyką wielokulturowych tradycji i pluralistycznymi wątkami kulturowymi w historii Polski. Nasi słuchacze to osoby, które poprzez popularyzację zdobytej wiedzy, chcą wpływać na kształtowanie postawy tolerancji i szacunku w społeczeństwie.

Tematyka studiów obejmuje szeroko rozumianą problematykę żydowską, obejmującą historię, kulturę, religię i sztukę. Przybliżamy wiedzę zarówno w ujęciu historycznym, jak i aktualnym, w tym również w odniesieniu do współczesnego państwa Izrael. Omawiamy zagadnienia związane z obecnym życiem diaspory żydowskiej na świecie.

Program obejmuje zajęcia z religioznawstwa, socjologii, filozofii, politologii i sztuki. Szczególny nacisk kładziemy na zapoznanie słuchaczy z tymi obszarami kultury i historii, w których spotykają się i wzajemnie przenikają elementy żydowskie i polskie.

 

Adresaci

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębiać i popularyzować wiedzę z zakresu judaistyki. To kierunek dla ludzi ciekawych świata, którzy w oparciu o historię, chcą mieć realny wpływ na szerzenie postawy tolerancji i zrozumienia wobec różnorodności kulturowej.

Kierunek skierowany jest m.in. do:

 • historioznawców
 • kulturoznawców
 • religioznawców
 • politologów
 • socjologów
 • aktywistów społecznych
 • dziennikarzy
 • pracowników instytucji pamięci
 • wykładowców

Dlaczego warto?

 1. Poznasz zagadnienia związane z żydowską tożsamością na przestrzeni epok aż do współczesności
 2. Zdobędziesz wiedzę o kulturze żydowskiej przydatną w edukacji, działalności społecznej czy turystyce
 3. Nabędziesz praktyczne umiejętności popularyzacji wiedzy o Żydach w Polsce i na świecie, a także promowania w społeczeństwie postaw otwartości i tolerancji

Program studiów

Blok tematyczny

Dzieje Żydów od czasów starożytnych do współczesności

Wprowadzenie do tematyki historycznej

(nazewnictwo, ramy czasowe, odkrycia archeologii biblijnej itd.)

Izrael biblijny

początki, okres patriarchów, okres I i II Świątyni, powstania żydowskie i zburzenie Świątyni Jerozolimskiej

Diaspora żydowska

Wiek XIX

haskala, emancypacja, asymilacja, syjonizm i kolejne alije

Okres mandatu brytyjskiego nad Palestyną

stopniowe krystalizowanie się koncepcji państwa żydowskiego na terenach biblijnych

Powstanie i początki państwa Izrael

Blok zajęć

Holocaust

Współczesne Państwo Izrael

Jerozolima – święte miasto trzech religii

Konflikt palestyńsko-izraelski

geneza oraz implikacje polityczne, społeczne i psychologiczne

Współczesny Izrael jako destynacja podróżnicza

Zajęcia terenowe

Spacer po miejscach związanych z obecnością żydowską w Gdańsku

Blok tematyczny

Wprowadzenie do judaizmu

Podstawowe pojęcia, prawdy wiary i teksty kanoniczne judaizmu

Talmud – Miszna i Gemara

Od kultu świątynnego do liturgii synagogalnej

Sidur – modlitewnik żydowski

Rytuały życiowe

(obrzezanie, bar/bat micwa, ślub, rozwód, rytuały pogrzebowe)

Kalendarz żydowski i święta

Szabat

Postać, twórczość i działalność rabina Abrahama Heschela

Zajęcia terenowe

Wizyta w Nowej Synagodze i Gdańskiej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej

Blok tematyczny

Stosunki polsko-żydowskie

Religijne i kulturowe podstawy relacji Polacy-Żydzi, ich realizacja w okresie Średniowiecza

Wiek XIX/ XX: Emancypacja i asymilacja Żydów na świecie i na ziemiach polskich

czym była i jakie miała skutki

Antysemityzm a Sprawa Polska w XIX wieku i w Dwudziestoleciu Międzywojennym

Polska niepodległa – dobra czy zła dla Żydów?

Życie żydowskie w Polsce po II WŚ

najważniejsze kwestie i problemy zakorzenione w przeszłości, rzutujące na powojenne relacje

Marzec ’68 – aspekty polityczne, społeczne i psychologiczne

Kościół katolicki a Żydzi i judaizm

rys historyczny i stan aktualny stosunków

Blok zajęć

Antysemityzm – ujęcie historyczne, koncepcje i badania socjologiczne, stan współczesny

Zajęcia terenowe

Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” i „Spacer po żydowskiej Warszawie”

Blok tematyczny

Zagadnienia kultury żydowskiej w ujęciu historycznym oraz współczesnym

Języki żydowskie: jidysz i hebrajski

Tradycyjna i współczesna kultura jidysz

Wprowadzenie do współczesnej literatury i poezji hebrajskiej

Wybrane wątki tematyczne we współczesnym kinie izraelskim

Historia żydowskiego życia teatralnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska

Współczesna Izraelska scena muzyczna

wątki religijne w izraelskiej muzyce pop

Jerozolima – święte miasto 3 religii

Izrael jako destynacja podróżnicza

Zajęcia terenowe

Spotkanie z organizatorem gdańskiego festiwalu „Zbliżenia”

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 184 godziny dydaktyczne zajęć. Zjazdy odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię. W ramach studiów przewidziane są także zajęcia terenowe.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie egzaminu końcowego
 • Obrona projektu dyplomowego w postaci prezentacji przygotowanej w oparciu o pracę własną studentów, dotyczącą praktycznych aspektów tematyki objętej programem studiów

Ocena na świadectwie jest wypadkową oceny uzyskanej z testu końcowego oraz oceny pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z osób, które na co dzień zajmują się tematyką żydowską i kształtowaniem postawy szacunku wobec wielokulturowych tradycji. Zajęcia prowadzą m.in. badacze historii, specjaliści socjologii, psychologii, dziennikarze, a także autorka tekstów w języku jidysz czy działaczka społeczna.

Kierownik merytoryczny studiów

dr
Marek Suchar
dr
doktor psychologii, nauczyciel akademicki, konsultant personalny, badacz historii i kultury Jerozolimy
dr
Mieczysław Abramowicz
dr
doktor historii specjalizujący się w dziejach Żydów
 
Lea Balint
 
nauczycielka i działaczka społeczna
 
Marek Brand
 
teatrolog
 
Maciej Czapliński
 
podróżnik
dr
Helena Datner
dr
specjalizuje się w badaniach nad antysemityzmem
 
Konstanty Gebert
 
psycholog, dziennikarz
 
Maria Kawska
 
wokalistka, pianistka, kompozytorka i autorka tekstów wykonująca materiał w języku jidysz
prof. dr hab.
Ireneusz Krzemiński
prof. dr hab.
socjolog i historyk idei, publicysta, komentator polityczny
dr
Jan Miklas-Frankowski
dr
nauczyciel akademicki, przewodniczący gminy Beit Trójmiasto
 
Karolina Mints
 
blogerka i vlogerka
Ks. dr
Krzysztof Niedałtowski
Ks. dr
duszpasterz środowisk twórczych Archidiecezji Gdańskiej
dr
Piotr Paziński
dr
pisarz, filozof, tłumacz, dziennikarz
 
Michał Rucki
 
specjalista w obszarze judaizmu
 
Jakub Skrzypczak
 
artysta grafik, judaista
 
Krzysztof Ulanowski
 
nauczyciel akademicki
dr
Martyna Wielewska-Baka
dr
nauczyciel akademicki

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 530 PLN 5 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 2 400 PLN 4 800 PLN
Zapłać w 1 racie 4 400 PLN 4 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj