Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Rok akademicki 2021-2022

Jak funkcjonujemy w czasie pandemii?


Pandemia COVID-19 wywołała istotną zmianę w funkcjonowaniu społecznym i wprowadziła restrykcje, do których uczelnie musiały się dostosować. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i pracowników,

dlatego zmieniliśmy organizację pracy w kampusach, zmodyfikowaliśmy model kształcenia i prowadzenia badań. Jesteśmy przygotowani na kolejny rok akademicki.

rektor-foto

Od Rektora

Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jaki będzie nowy rok akademicki, oraz czy - i w jakim stopniu - możliwy będzie powrót do sposobu działania sprzed pandemii COVID-19. Potrafiliśmy dostosować się do życia, nauki i pracy w warunkach ograniczeń. Jednak coraz bardziej tęsknimy za bezpośrednimi spotkaniami odbywającymi się w realnej przestrzeni. W nowym roku akademickim będziemy starać się zaspokoić tę tęsknotę. Wykorzystamy też dobre doświadczenia z edukacji zdalnej zdobyte w poprzednich semestrach.

Chociaż jesteśmy doskonale przygotowani do prowadzenia kształcenia online, nie tracimy nadziei na powrót do sal. Dlatego, jeśli nasilenie pandemii uniemożliwi pełny powrót do prowadzania edukacji w naszych budynkach, będziemy priorytetowo pod tym względem traktować zajęcia praktyczne i warsztatowe oraz zajęcia dla pierwszego i ostatniego roku studiów.

Przy konieczności utrzymania edukacji w trybie zdalnym, będziemy proponować zróżnicowane jej formy, w tym zajęcia hybrydowe, czy HyFlex. Wyposażyliśmy sale w naszych kampusach w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć i dobry dostęp do internetu. Nasi dydaktycy nieustannie doskonalą się w narzędziach i metodyce i nauczania zdalnego.

Przyjęliśmy w Uniwersytecie SWPS kilka zasad, którymi będziemy się kierować również w nowym roku akademickim.

Po pierwsze, bezpieczeństwo i zdrowie. Będziemy monitorować i minimalizować zagrożenia wynikające z pandemii oraz im zapobiegać. Nasze bezpieczeństwa zależy także od efektywności programu szczepień. Zachęcamy wszystkie osoby, które mogą się zaszczepić, aby to zrobiły. Szczepienie nie jest naszą osobistą sprawą, to także kwestia bezpieczeństwa innych.

Po drugie, wierność naszej misji stwarzania optymalnych warunków do edukacji, pracy i rozwoju. Będziemy uczyli, uczyli się i pracowali być może jeszcze inaczej niż tradycyjnie – ale nadal efektywnie i z wykorzystaniem nowych technologii. Jesteśmy tradycyjni przy określaniu celów edukacji i pracy oraz innowacyjni w działaniu.

Po trzecie, elastyczność. Planujemy zajęcia w salach, ale będziemy aktywnie reagować na zmieniające się warunki pandemii. Wdrażane rozwiązania są i będą wypracowywane z udziałem różnych grup interesariuszy, z poszanowaniem ich potrzeb, zakresu decyzyjności i odpowiedzialności. Dlatego szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji dydaktyki będą się różnić w zależności od wydziału, kierunku studiów, trybu studiowania lub roku.

Po czwarte, wspólnota. Bądźmy razem. To kolejny rok, który będzie wymagał od nas – całej wspólnoty Uniwersytetu SWPS – współpracy, dobrej komunikacji, gotowości do zmian, ale także tolerancji, otwartości i wrażliwości. Nadal będziemy inicjować i promować aktywności służące wzajemnemu wsparciu i pomocy.

Ostatnie semestry pokazały, że dobrze potrafimy wykorzystywać nowoczesne technologie w edukacji i pracy, oswoiliśmy się z przestrzenią wirtualną. Jednak w środowisku akademickim chcemy budować relacje i współpracować także bardziej bezpośrednio – w przestrzeni realnej, w naszych kampusach.

Jestem pewien, że nowy rok akademicki wzbogaci nas w nowe umiejętności i umocni uczelnianą wspólnotę. W naszym twórczym i otwartym środowisku akademickim wspólnie i dobrze radzimy sobie z wyzwaniami. Do zobaczenia!

prof. dr hab. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS

Sprawna organizacja

Pandemia COVID-19 zmieniła akademicką rzeczywistość, niespodziewanie narzucając ograniczenia, które uniemożliwiły uczelni dotychczasowe funkcjonowanie. Wiedzieliśmy jednak, że musimy sprostać temu wyzwaniu. Motywowało nas poczucie odpowiedzialności za edukację 14 tysięcy studentów, którzy nam zaufali. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu całej społeczności akademickiej uruchomiliśmy kształcenie w trybie online zgodnie z przyjętym wcześniej planem zajęć.

W pierwszym semestrze kształcenia online zrealizowaliśmy zdalnie 86% zajęć, co objęło blisko 75 tysięcy godzin dydaktycznych w ramach różnych form prowadzonych przez 1200 wykładowców oraz 28 tysięcy spotkań na żywo z grupami studentów. Podczas zdalnej sesji egzaminacyjnej przygotowaliśmy prawie 35 tysięcy indywidualnych miejsc w 700 sprawdzianach testowych. W najliczniejszym wzięło udział jednocześnie ponad 500 osób.

Sprawna organizacja zajęć online pozwoliła nam na pełną realizację programów studiów także w kolejnych semestrach.

Liczby te pokazują nie tylko skalę tego przedsięwzięcia, lecz także wysiłek instytucjonalny i indywidualny naszych pracowników i studentów.

28 tys.

wirtualnych spotkań

75 tys.

godzin dydaktycznych online

1200

wykładów online

700

zdalnych sprawdzianów

Jak zbudowaliśmy
system nauczania zdalnego

Transformacja
kształcenia

Dziś odpowiedzialnie możemy powiedzieć, że nasza uczelnia wypełnia swoją edukacyjną misję, choć ta – w czasach pandemii – realizowana jest inaczej. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zmiana organizacji kształcenia nie miała wpływu na jakość prowadzonych zajęć i współpracę wykładowców ze studentami.

Nauczyliśmy się prowadzić zajęcia na odległość z wykorzystaniem najnowszych technologii. Szukamy nowych możliwości, rozwijając kompetencje prowadzenia zajęć zdalnie, np. w formule HyFlex. W tym celu wyposażyliśmy sale w nowoczesny sprzęt umożliwiający łączenie zajęć w sali z zajęciami online oraz utworzyliśmy Centrum Doskonalenia Edukacji Zdalnej, w którym badacze i dydaktycy pracują nad zastosowaniem nowych rozwiązań.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy, jakie narzędzia sprawdzają się w kształceniu oraz jak zdalnie przeprowadzać sesje egzaminacyjne i obrony prac dyplomowych..

Jak najlepsze
wykorzystanie możliwości

Celem, jaki sobie wyznaczyliśmy, jest utrzymanie jakości kształcenia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa studentom i wykładowcom. Osiągamy to poprzez umiejętną organizację zajęć, ukierunkowaną na jak najlepsze wykorzystania dostępnych możliwości.

Wykorzystujemy te modalności kształcenia, które w aktualnych warunkach i przy obowiązujących obostrzeniach zapewniają studentom najlepszą edukację.

Warto przygotować się na to, że część zajęć może odbywać się w salach, a część zdalnie, jednak co do zasady w sposób wymagający udziału w nich w czasie rzeczywistym. Ta elastyczność może być wyzwaniem, ale tylko dzięki niej możemy realizować swoje marzenia.

Przygotowując się do rozpoczęcia studiów, zadbaj o odpowiednie możliwości techniczne uczestniczenia w zajęciach na odległość: dostęp do internetu, sprzęt komputerowy, dobre słuchawki z mikrofonem. Więcej wskazówek znajdziesz przed rozpoczęciem roku w serwisie dla studentów.

Modalności zajęć
the 4+1

Zajęcia w sali

Studenci uczestniczą w tradycyjnych zajęciach w salach wykładowych z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Zajęcia online synchroniczne

Studenci uczestniczą w danych zajęciach prowadzonych zdalnie na żywo, z możliwością bezpośredniej interakcji z wykładowcą i innymi studentami.

Zajęcia online asynchroniczne

Studenci uczestniczą w danych zajęciach zdalnie, wcześniej przygotowanych przez wykładowcę i możliwych do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie.

Zajęcia hybrydowe

Wszyscy studenci z danej grupy w ramach jednego przedmiotu uczestniczą zarówno w zajęciach w sali, jak i w zajęciach prowadzonych zdalnie, według ustalonego harmonogramu. Oznacza to, że określona liczba godzin jest realizowana w sali, a pozostałe – zdalnie.

Zajęcia HyFlex

Zajęcia odbywają się w sali i są transmitowane online w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rozwiązaniu grupa jest podzielona: część studentów uczestniczy w danych zajęciach stacjonarnie, a część pracuje – zdalnie.

Gdzie szukać informacji

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji zajęć na swoim kierunku otrzymają Państwo z wydziałów. Informacje o tym, czy dane zajęcia odbędą się w budynku uczelni czy zdalnie, będą dostępne w Wirtualnej Uczelni w postaci informacji w planie zajęć oraz w wiadomościach wysyłanych na Państwa adresy uczelniane. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przebiegu pandemii. W razie potrzeby będziemy zmieniać się stosownie do rzeczywistości, dlatego konieczny jest stały kontakt z uczelnią.

Regularnie sprawdzaj pocztę elektroniczną


Czytaj informacje zamieszczane na Wirtualnej Uczelni


Wiele praktycznych wskazówek i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz po kliknięciu w FAQs.

Wsparcie dla studentów
Tworzymy miejsca pracy

Opracowaliśmy dwa programy wsparcia dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Na ich realizację przeznaczyliśmy 1 mln złotych.

WspieraMY Studentki i Studentów

W ramach tego programu studenci znajdują czasowe zatrudnienie na uczelni. Do dzisiaj wpłynęło ponad 420 aplikacji od naszych polsko- i anglojęzycznych studentów. Dla tych, którzy spełnili kryteria naboru, stworzyliśmy prawie 140 miejsc pracy, zarówno w pionie organizacyjnym, jak i akademickim.

#nauczaMY

W ramach tego programu uczelniana Fundacja Pro Akademika angażuje studentów do prowadzenia szkoleń skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z metod i narzędzi nauczania na odległość.

Stypendia i zapomogi
z dotacji MNiSW

To katalog świadczeń pomocy materialnej z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki: stypendium rektora, socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi, których zasady przyznawania dostosowaliśmy szczególnie do potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii. Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej nie ma obecnie limitu liczby przyznanych jednorazowych zapomóg.

Wskazówki dla kandydatów i studentów zagranicznych
Studia anglojęzyczne

Jeśli jesteś naszym studentem, który z powodu pandemii wrócił do swojego kraju, lub dopiero aplikujesz na jeden z naszych kierunków studiów i potrzebujesz pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Decyzja o przyjeździe do Polski nie jest łatwa, dlatego nasi eksperci z biur rekrutacji i obsługi studenta chętnie udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Jednocześnie zapewniamy, że nauczanie w salach odbywać się będzie w bezpiecznych warunkach z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zasady obowiązujące na uczelni

be safe

Bądźmy razem, bądźmy bezpieczni

Zależy nam na tym, abyśmy czuli się tu komfortowo i bezpiecznie, w tym celu wprowadziliśmy następujące zasady:

„Strefy dotykowe” są regularnie dezynfekowane z zastosowaniem profesjonalnych środków.


Na terenie uczelni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica) a wejście do budynku jest możliwe tylko w maseczce/przyłbicy i po odkażeniu rąk.


Stanowiska do odkażania w każdym kampusie umieszczone są przy każdym wejściu do budynku.


W stołówkach i barkach zapewniamy możliwość płatności kartą.


W miejscach obsługi bezpośredniej zamontowane zostały przegrody z pleksi.


Aby zniwelować zagrożenie tworzenia się większych skupisk ludzi na terenie uczelni, w punktach obsługi studenta obowiązuje realizacja spraw online, telefonicznie oraz umawianie wizyty na konkretny termin w celu odebrania i złożenia dokumentów.


Na drzwiach każdej sali i każdego sanitariatu umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu. Prosimy stosować się do tych zaleceń.

be safe

Chrońmy siebie i innych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom uczelni, jednak wiele zależy od Ciebie:

Często myj ręce i unikaj dotykania oczu, nosa, ust. Używaj wody i mydła, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).


Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając wody i mydła.


Zachowaj bezpieczną odległość i unikaj skupisk ludzkich. Zalecane jest co najmniej 1.5 metra odległości od innych osób.


Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.


Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania.


Zachowaj bezpieczną odległość

minimum 1,5 metra

Używaj maseczki

na terenie uczelni

Zasłaniaj usta i nos łokciem

podczas kaszlu i kichania

Często myj ręce

minimum 30 sekund

Koronawirus - jak skutecznie uczyć się z domu

COVID-19 zmienił nasze życie z dnia na dzień. Wiemy, jak trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nawet osoby, które na co dzień nie odczuwają lęku, w obecnej sytuacji doświadczają go bardzo wyraźnie. Dlatego zorganizowaliśmy cykl webinarów, podczas których nasi eksperci tłumaczą, czy nasz niepokój jest adekwatny do zagrożenia i co zrobić, by go nie wyolbrzymiać, jak radzić sobie z samotnością podczas izolacji, jak skutecznie uczyć się w domu i jak motywować się do działania, a także jak wspierać bliskich i dbać o relacje w czasie pandemii.